Kiadva: 2021. Január 29.                                                                                                                                                 

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT TANÁCSADÓK, KERESKEDELMI KOORDINÁTOROK ÉS ZÓNA MENEDZSEREK SZÁMÁRA

 

 

  1. Ki a felelős az Ön személyes adataiért

A jelen adatvédelmi nyilatkozat az Avon képviselők, kereskedelmi koordinátorok és zóna menedzserek személyes adataira vonatkozik.  A jelen adatvédelmi nyilatkozat céljaira az „Avon”, „minket”, „mi” vagy „miénk” jelentése (Avon Cosmetics Hungary Kft. 2100 Gödöllő, Haraszti út 3.) azaz, aki az Ön személyes adatait kezeli.  Ez azt jelenti, hogy az Avon dönti el, milyen célra és milyen módon kezeli az Ön személyes adatait. 

 

Az Ön szerepétől függően az Ön személyes adatait a kereskedelmi koordinátorok és zóna menedzserek is kezelhetik a személyes adatok független adatkezelőjeként.  Ez azt jelenti, hogy a kereskedelmi koordinátorok és zóna menedzserek az Avon üzleti tevékenységétől függetlenül kezelhetik az Ön személyes adatait az általuk meghatározott célokra és az általuk kiválasztott módon. Például a kereskedelmi koordinátorok és a zóna menedzserek kezelhetik személyes adatait azzal a céllal, hogy képesek legyenek támogatni az Ön üzleti tevékenységét az Avonnál.  A kereskedelmi koordinátorok és zóna menedzserek általában az Ön személyes adatait az adatvédelmi nyilatkozattal összhangban használják fel.  Ha más módon használják az Ön személyes adatait, akkor további adatvédelmi információkat kell adniuk Önnek ahhoz, hogy megfeleljenek az adatvédelmi törvény szerinti jogi kötelezettségeiknek.

 

  1. Az Önről általunk gyűjtött személyes adatok

Amikor a jelen adatvédelmi nyilatkozatban a „személyes adatok" kifejezést használjuk, ezen olyan adatokat értünk, amelyek Önnel kapcsolatosak és lehetővé teszik számunkra, hogy Önt azonosítsuk akár közvetlenül, akár birtokunkban levő egyéb adatokkal kombinálva. Ezeket az adatokat közvetlenül Öntől vagy a kereskedelmi koordinátoroktól vagy zóna menedzserektől kapjuk, akik ezeket átadhatják nekünk. Az alábbi személyes adatokat gyűjthetjük Önről:

 

  1. Hogyan és miért használjuk az általunk gyűjtött személyes adatokat (és milyen jogalapon)

A tanácsadók, kereskedelmi koordinátorok és zóna menedzserek számára: a személyes adatokat az alábbi célokra használjuk:

Amikor Ön egy rendelést ad le nálunk, az Ön személyes adatait használjuk a megrendelés teljesítéséhez és a megfelelő jutalékok, árengedmények, kedvezmények és ösztönzők biztosítására. Ezzel teljesítjük az Önnel szembeni szerződéses kötelezettségeinket. Az adatait felhasználhatjuk személyazonosságának ellenőrzésére mielőtt tanácsadói törzsszámot kap tőlünk. Hitelképesség-ellenőrzést végzünk mielőtt annak eldöntésére, hogy mekkora összegű hitelkeretet biztosítunk Önnek. A hitelképesség ellenőrzése mindig emberi beavatkozás tárgya lesz, mielőtt döntés születik arról, hogy az Ön részére mekkora összegű hitelkeretet biztosítunk. Amennyiben az Ön által megrendelt termékek leszállításra kerültek és az általunk biztosított 14 napos fizetési határidőn belül nem érkezik meg a megrendelt termékek vételára a fennálló tartozás behajtása céljából az Ön adatait átadhatjuk a velünk szerződésben álló követeléskezelő cégnek abból a célból, hogy a kintlévőség összegét és a késedelmes fizetés miatt felmerülő további költségeket helyettünk és nevünkben beszedje Öntől, biztosítva törvényes jogaink megfelelő gyakorlását. A velünk szerződésben álló követeléskezelő cégek nevét és elérhetőségét megtalálja a https://www2.avon.hu/hu-home/help-center.html oldalon. 

Adminisztratív vagy üzemelési okokból felvehetjük Önnel a kapcsolatot emailben, SMS-ben, telefonon, pl. a megrendelés vagy fizetés visszaigazolására. Ezzel eleget teszünk jogos üzleti érdekeinknek azáltal, hogy releváns információkat osztunk meg Önnel és gondoskodunk arról, hogy rendelései naprakészek legyenek.

A személyes adatokat felhasználhatjuk arra, hogy az igényeihez és preferenciáihoz szabjuk szolgáltatásainkat és személyre szóló tanácsadói tapasztalatokat nyújtsunk Önnek. Például, Ön konkrét kézbesítési preferenciákat adhat meg nekünk arra vonatkozóan, hogy a megrendelést hol kell hagyni.

Ezzel eleget teszünk az üzleti érdekeinknek olyan termékeket mutatva Önnek, amelyek a leghasznosabbak lesznek az Ön számára, és kérdéseire a leghatékonyabb módon válaszolva.

Felvehetjük Önnel a kapcsolatot emailben, SMS-ben vagy telefonon a termékeinkkel és ajánlatainkkal kapcsolatban azzal a céllal, hogy segítsünk Önnek az Avon termékek eladásában.  Felhasználhatjuk az Önnel kapcsolatos információinkat (beleértve a vásárlási előzményeit is), hogy egy profilt alakítsunk ki az Ön preferenciái alapján, és értesítsük az Önt érdeklő ajánlatokról és termékekről azzal a céllal, hogy a leghatékonyabban folytassa üzleti tevékenységét. Az Avon termékek hatékony marketingjével kapcsolatos üzleti érdekeink kielégítése, az Avon termékek ismertségének növelése és annak érdekében, hogy segítsük Önt vállalkozásának építésében.  Ha nem szeretne marketing kommunikációt kapni tőlünk, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba vagy használja a marketing e-mailekben található „leiratkozás“ hivatkozást. 

Az üzleti célok, amelyekre személyes adatait felhasználjuk, magukban foglalják többek között a számvitelt, auditot, személyazonosság igazolását, biztonsági és jogi célokat, statisztikai és marketing elemzéseket, rendszertesztelést, karbantartást, fejlesztést és az Avon Garancia keretében vagy más, a jogszabály által biztosított jótállás vagy szavatossági jog alapján visszaküldött termékek adminisztrációja érdekében. Felhasználjuk a weboldalaink navigációs adatait annak érdekében, hogy folyamatosan figyeljük és fejlesszük weboldalainkat.  Ez magában foglalja a személyes adatok felhasználását arra a célra, hogy megfeleljünk jogi kötelezettségeinknek, például az adónyilvántartási kötelezettségünknek.  Amennyiben nincs konkrét jogi kötelezettség, amelynek meg kell felelnünk, akkor a személyes adatokat azzal a céllal dolgozzuk fel, hogy a vállalkozásunk irányításában meglevő legitim érdekeinknek eleget tegyünk és nyilvántartásunk pontos és naprakész maradjon.

 

Az Avon különböző promóciókat és ösztönző programokat szervez. Amennyiben Ön ezekben részt vesz, az Avon kezeli az Ön nevét, kapcsolattartási adatait és különböző más információkat, amelyeket Ön már korábban megadott az Avonnak annak érdekében is, hogy esetleges nyertessége esetén értesítse Önt. Az adatkezeléssel kapcsolatos további szabályokat az egyes ösztönző programokhoz, promóciókhoz tartozó játékszabályzatban találja meg. Ezen adatkezelések az Ön hozzájárulásán alapulnak, mely hozzájárulását Ön bármikor jogosult visszavonni.

 

Ha Ön kereskedelmi koordinátor vagy zóna menedzser, az Avon felhasználhatja az Ön személyes adatait a fent megállapított célokon túl más kereskedelmi koordinátorok vagy értékesítési vezetők üzleti tevékenységének támogatására, és különösen az értékesítési teljesítményadatok jelentésére.

Ha kifogásolja személyes adatainak felhasználását bármelyik fent felsorolt célra, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.  Bár általában az Ön önkéntes döntésén múlik, hogy személyes adatait megadja Avonnak, ha bizonyos adatokat nem ad meg, az Avon nem tudja teljesíteni a jelen adatvédelmi nyilatkozatban vázolt célok némelyikét.  Például, ismernünk kell a nevét és postai címét ahhoz, hogy a termékeket eljuttassuk Önhöz, és a fizetési részleteket is ismernünk kell ahhoz, hogy elfogadhassuk a vásárolt termékekért járó összegeket.

 

  1. Hogyan oszthatjuk meg vagy továbbíthatjuk az általunk gyűjtött adatokat

Az Ön személyes adatait megoszthatjuk a következőkkel:

az Avon csoporthoz tartozó más vállalatokkal (ezeknek a vállalatoknak a listája megtalálható itt https://www.avonworldwide.com/countries);

 

Ez a megosztás a fentiekben meghatározott célokra szolgál (beleértve ebbe azon beszállítóinkat is, akiket az Ön személyes adatainak kezelésével bíztunk meg), vagy ránk vonatkozó konkrét jogi kötelezettségeknek való megfeleléshez szükséges. 

 

Az Avon megfelelő biztosítékokat használ az olyan személyes adatok védelmére, amelyeket az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba továbbítanak, ahol a személyes adatok védelmét alacsonyabb szintűnek tartják. Az Európai Bizottság által jóváhagyott szabványos szerződéses feltételek és egyéb jogszabály által megengedett továbbítási mechanizmusok vannak érvényben az e-mail rendszerszolgáltatónknál, az informatikai támogató és informatikai rendszerkarbantartó beszállítóinknál.   Bővebb információkért forduljon hozzánk a lent megadott elérhetőségeken, hogy megnézze a releváns biztosítékok egy példányát.

 

Ha úgy dönt, hogy a weboldalunkon keresztül kapcsolódik egy harmadik fél weboldalához, a harmadik fél adatokat gyűjthet arról, hogyan használja a weboldalunkat.  Ehhez hasonlóan, a harmadik fél adatokat gyűjthet, ha Ön a közösségi médiában foglalkozik az Avon tartalommal.  A harmadik fél közösségi média szolgáltatásai által gyűjtött adatokra a harmadik fél adatvédelmi nyilatkozata érvényes. Amikor az Avon egy harmadik fél weboldalára irányítja, az Avon kizárólag az Avon utasításaival történő adatfeldolgozásért felel.

 

  1. Meddig őrizzük meg a személyes adatokat

Az Avon az Ön személyes adatait az Avonnál való foglalkoztatása időtartamára őrzi meg és használja fel, továbbá addig az ideig, amely az esetleges folyamatos kötelezettségeink figyelembe vételével szükségesnek látszik (pl. az adatok számviteli célokra történő tárolásához) vagy a kárigények indításához vagy védelméhez szükséges időre.  Ha konkrétabb időtartamokat szeretne, kérjük, forduljon hozzánk.  Meg fogjuk szüntetni az adatok közvetlen marketingre történő feldolgozását, beleértve a profilalkotási tevékenységeket is, ha tiltakozik az adatainak ilyen módon történő kezelése ellen, vagy visszavonja az adatok kezeléséhez adott beleegyezését, ha korábban ehhez hozzájárult. 

  1. Az Ön felelőssége

Kérjük, haladéktalanul értesítsen a személyes adataiban bekövetkezett változásokról, hogy személyes adatait naprakészen tarthassuk. 

 

Kereskedelmi koordinátorként illetve zóna menedzserként Ön jogilag felelős azokért a személyes adatokért, amelyeket üzleti tevékenysége során őriz.  Ön kijelenti, hogy eleget tesz minden adatvédelmi jogszabálynak az Ön által gyűjtött, kapott, feldolgozott és tárolt személyes adatok kapcsán.  Nem fogja a személyes adatokat a jelen adatvédelmi nyilatkozattal ellentétben álló célokra használni. Annak érdekében, hogy segítsük Önt a személyes adatkezeléssel kapcsolatos felelősségének megértésében készítettünk egy ún. Gyakori Kérdések és Válaszok dokumentumot, melyet ide kattintva tud elolvasni.

 

  1. Az Ön jogai

Önnek joga van ahhoz, hogy hozzáférést kérjen azokhoz a személyes adataihoz, amelyeket Önről őrzünk és módosítsa minden pontatlan személyes adatát.  Önnek joga van korlátozni személyes adatainak feldolgozását, a személyes adatait egy másik kezelőnek átadni, vagy személyes adatait törölni.

 

Ha kérdése vagy panasza van azzal kapcsolatban, ahogyan személyes adatait kezeljük, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba.  Abban az esetben, ha nem tudjuk megoldani a problémát, akkor forduljon a helyi adatvédelmi felügyeleti hatósághoz.

 

  1. További információ Tanácsadójelöltek számára

Amennyiben Ön Tanácsadónak jelentkezik hozzánk és ebből a célból megadja nekünk vagy egy Avon kereskedelmi koordinátor vagy zóna menedzser számra személyes adatait az Avon az Ön által megadott személyes adatok megosztásra kerülhetnek az Avon-nal vagy egy kereskedelmi kooridnátorral, zóna menedzserrel annak érdekében, hogy felvegyük Önnel a kapcsolatot Tanácsadóvá történő kinevezése céljából. Ez a kapcsolatfelvétel történhet elektronikus úton így különösen e-mailben, MMS-ben, SMS-ben, közösségi média felületen keresztül vagy telefonon. Az Ön által megadott személyes adatok 5 napon belül törlésre kerülnek abban az esetben amennyiben Ön nem köt velünk Tanácsadói szerződést

 

  1. Hogyan veheti fel velünk a kapcsolatot

 

Ha a jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban bármilyen kérdése, észrevétele vagy kérése lenne, kérjük, forduljon hozzánk email-ben az adatvedelem.hungary@avon.com címen vagy küldjön levelet a 2100 Gödöllő, Haraszti út 3. címre.

 

  1. Adatvédelmi nyilatkozat módosításai

A jelen adatvédelmi nyilatkozatot időről időre módosíthatjuk.  Az adatvédelmi nyilatkozat új változatát a weboldalunkon közöljük.

 

 

 

 

 

 

 

Süti Használati Szabályzat

A jelen Süti Szabályzat tájékoztatást ad az Avon weboldalán használt különböző fajtájú sütiről és hasonló technológiákról valamint arról, hogy a weboldal használója hogyan tudja kezelni a sütiket. Az Avon időről-időre módosíthatja a jelen Süti Használati Szabályzatot, melynek jelentős változása esetén értesíti a felhasználókat. A Süti Használati Szabályzat új változatást a weboldalon közöljük.

Mik azok a sütik?

 

A sütik olyan kisméretű text fájok, melyek letöltődnek a felhasználó számítógépére vagy mobil eszközére akkor, amikor elkezdi használni a weboldalt. Az egyéb típusú technológiák is vagy ezen a módon működnek, vagy a weboldal használatának megkezdésekor lekérdezik azokat az információkat, amelyek már korábban tárolásra kerültek a használó számítógépén vagy mobil eszközén (úgymint, tiszta GIF-ek, pixel-ek és digitális ujjlenyomatok. Ezeket a technológiákat együttesen cookies-nak vagy sütiknek nevezzük). A sütik a weboldal tulajdonosa vagy egy harmadik fél által kerülnek elhelyezésre. Széleskörűen használatosak a weboldal működésének vagy még hatékonyabb működtetésének érdekében. A weboldalak képesek arra, hogy olvassák és írják ezeket a sütiket melynek következtében a sütik fel tudják ismerni és meg tudják jegyezni olyan fontos információkat, melyek segítik a weboldal kényelmes használatát. Léteznek olyan sütik, mint például az ún. Session Cookies vagy munkamenet sütik, melyek csak a felhasználó böngészésének végéig kerülnek tárolásra. Más sütik, mint például az ún. peristent cookie vagy állandó sütik tárolódnak a felhasználó számítógépén vagy mobil eszközén a keresési munkamenetben.

Milyen típusú sütiket használunk?

Lentebb általános példákkal együtt felsoroljuk azokat a süti fajtákat, melyeket használhatunk a weboldalon. (A weboldal használata során további információkat kap az ténylegesen használt sütikről). A sütiket 4 fő kategóriába soroljuk:

Feltétlenül szükséges sütik.

Ezek a sütik elengedhetetlenek weboldal működéséhez és használatához. Ezek nélkül a sütik nélkül nem tudnánk biztosítania weboldal zavartalan működését és nem lennénk képesek működtetni a weboldal különböző szolgáltatásait vagy funkciókat, amelyekre kifejezetten szükségesek. Az alábbi táblázatban felsorolunk néhány példát:

Süti típusa

Leírás

Kosár sütik

Ezek a sütik biztosítják, hogy a termékek, amelyeket a felhasználó a kosárba helyezett a weboldalról való kilépésig a kosárban maradjanak.

Felhasználó azonosító

A Felhasználó azonosító sütik teszik lehetővé egyrészt azt, hogy a felhasználó kizárólag a saját információt lássa másrészt ennek a sütinek a segítségével a weboldal tárolni tudja a felhasználó belépési adatait ezáltal elkerülve azt, hogy azokat valamennyi belépésnél újra meg kelljen adni.

Biztonság

Ezek a sütik biztosítják a biztonsági ellenőrzést és kontrollt.

Teljesítmény sütik

Ezek a sütik információkat gyűjtenek arról, hogy a felhasználó hogyan használja a weboldalt. Ez az információgyűjtés anonim és az így gyűjtött információt arra használjuk, hogy megvizsgáljuk, hogyan működik a weboldal. Például bizonyos sütik mutatják azt, hogy melyik a leglátogatottabb oldal a weboldalon belül, segít nekünk abban, hogy milyen hibák merülte fel a weboldal használata során vagy információt szolgáltat arról, hogy hatékony volt-e az általunk közzétett reklám. Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy teljes körű információt kapjunk a weboldal látogatóinak felhasználási szokásairól. Az alábbi táblázatban felsorolunk néhány példát:

 

Süti fajtája

Leírás

Hogyan alkalmazzuk ezeket a sütiket

Google Analytics

A Google Analytics sütik összegyűjtik az egyesített statisztikai adatokat annak érdekében, hogy tökéletesíteni tudjuk a weboldal megjelenítését és az azon való tájékozódást.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

 

 

Funkcionáis sütik

Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy a weboldal emlékezzen az Ön korábbi beállításaira, így például a marketing preferenciákra, vagy arra,, hogy Ön hozzájárult-e a marketing jellegű üzenet küldéséhez. Ezek a sütik teszik lehetővé továbbá azt, hogy a weboldal emlékezzen a korábban választott betűtípusa, betűméretre valamint a weboldal egyéb Ön által alkalmazott beállításaira. Ezek a sütik teszik lehetővé tovább, hogy Ön hozzáférjen különböző videókhoz vagy kommentet tudjon írni a blogon. A Funkcionális sütik által összegyűjtött információk anonimizáltak és nem tárolják az Ön keresési előzményeit. Az alábbi táblázatban felsorolunk néhány példát:

Süti fajtája

Leírás

Nyelv

Ezeknek a sütiknek a segítségével tárolódik el az Ön által kiválasztott nyelv annak érdekében, hogy a weboldalon megjelenő gombok, üzenetek szövegezése, stb. a támogatandó nyelven jelenjen meg.

Helymeghatározás

Az Ön hozzávetőleges címe (város, állam, ország, irányítószám) az IP cím alapján meghatározásra kerül annak érdekében, hogy a megfelelő ország kerüljön kiválasztásra és elérhető legyenek a kereskedők és a bemutató napok az Ön körzetében.

Referencia oldal

A referencia oldal (azaz oldal, amelyet Ön a mi weboldalunkat megelőzően látogatott) regisztrálásra kerül annak érdekében, hogy jobban megértsük az Ön preferenciáit és az oldalra történő érkezését megelőző böngészési lépést. Ez pl. fontos a marketing-kampányok optimalizálása szempontjából.

Utolsó belépés és aktivitás

Tároljuk az utolsó belépés és aktivitás idejét és más információkat annak érdekében, hogy Önt megfelelően tájékoztatni tudjuk arról, hogy milyen változások történtek a weboldalon az Ön utolsó belépése óta.

Közelmúltban megtekintett video

Az Ön által a közelmúltban megtekintett videók megtekintésének napját és címét tároljuk annak érdekében, hogy jobban megértsük az Ön preferenciáit.

Flash sütik

Flash sütiket használunk annak érdekében, hogy egy video vagy hanganyag tartalma lejátszható legyen.

Böngészési történet

Az oldal történet sütiket használjuk annak érdekében, hogy tároljuk hány alkalommal látogatta meg weboldalunkat. Ezek a sütik készítenek mentéseket,  hibariportokat azokról az esetekről amikor Ön egy hibaüzenetet kap a weboldal használata során.

Célcsoport-meghatározó vagy reklám sütik

Külső szolgáltatókkal működhetünk együtt annak érdekében, hogy reklámot küldjünk Önnek a weboldal használata során. Ezek a szolgáltatók elhelyeznek egyedi sütiket az Ön számítógépén vagy mobil eszközén. Ezek a sütik továbbítják azokat a reklámokat, melyek a leglényegesebbek az Ön számára. Ezek a sütik alkalmasak arra, hogy limitálják a reklám megtekintésének számát és segítenek mérni az egyes reklámkampányok hatékonyságát. Annak érdekében, hogy az Ön érdeklődésének megfelelő reklámokat jelenítsük meg ezek a sütik emlékeznek arra, hogy Ön már korábban használta a weboldalt és ehhez hozzákötnek más fontos információkat az Ön érdeklődéséről. Ezeket az információkat megosztjuk más szervezetekkel, mint például hirdetők. Az alábbi táblázatban bemutatunk néhány példát: 

 

Sütik fajtája

Leírás

SALESmanago azonosító

Automatizált marketing-kampányokhoz használt, ügyfelet azonosító süti.

Dynatrace azonosító

Automatizált marketing-kampányokhoz használt, ügyfelet azonosító süti.

 

A sütik által gyűjtött személyes adatokat az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeljük.

Milyen sütiket használ az Avon?

Az alábbi táblázatban felsoroljuk azokat az ún. harmadik felek által használt sütiket, melyeket az oldalunkon mi is használunk. Törekszünk arra, hogy ezt a listát folyamatosan frissítsük. Az oldalunkon használt sütik a következők:

 

Név

Funkció

Típus

OptanonConsent

Süti-elfogadás tényét tartalmazó süti.

3rd Party

OptanonAlertBoxClosed

Süti-elfogadást segítő felugró mező bezártságát jeölő süti.

3rd Party

serverName

A webszolgáltatást nyújtó szerver neve.

1st Party

mrktCd

Automatikius ország-beállítás (magyar).

1st Party

langCd

Automatikius nyelv-beállítás (magyar).

1st Party

JSESSIONID

Szerver-munkamenetet beazonosító süti (szükséges a folytonos böngészési élmény megtartásához, beléptetéshez, stb).

1st Party

smvr

Salesmanago rendszerbe küldendő látogatási adatot megjelölő süti.

3rd Party

_ga

Google Analytics felhasználói azonosító süti.

3rd Party

_gid

Google Analytics felhasználói azonosító süti.

3rd Party

_hjid

HotJar felhasználói azonosító süti.

3rd Party

dtSa

Dynatrace beállításokat tartalmazó süti.

3rd Party

dtLatc

Dynatrace szerver-latency időt mérő süti.

3rd Party

dtPC

Dynatrace adatátvitelt segítő süti.

3rd Party

dtCookie

Dynatrace látogatást azonosító technikai süti.

3rd Party

rxvt

Dynatrace munkamenet időtartam-számítási és lejárati funkcionalitást segítő süti.

3rd Party

_gat_UA-116610834-41

Google Analytics süti ami optimalizálja a doubleckick szerverek felé történő adatküldés gyakoriságát.

3rd Party

smuuid

Salesmanago rendszerbe küldendő, anonim látogatási adatot megjelölő süti.

3rd Party

_smvs

Salesmanago látogatási adatot tartalmazó süti.

3rd Party

_hjTLDTest

Hotjar süti a legszűkebb domain-meghatározás beállításának segítéséhez.

3rd Party

script.hotjar.com

Analitikai adatokat szolgáltató süti a weboldal optimalizálásához.

3rd Party

livechatinc.com

Livechat weboldalba épített chat-funkcionalitást segítő süti.

3rd Party

api.livechatinc.com

Livechat weboldalba épített chat-funkcionalitást segítő süti.

3rd Party

accounts.livechatinc.com

Livechat weboldalba épített chat-funkcionalitást segítő süti.

3rd Party

youtube.com

Youtube irányába történő felhasználó azonosítást segítő süti.

3rd Party

doubleclick.net

Doubleclick irányába történő felhasználó azonosítást segítő süti.

3rd Party

avon.salesmanago.pl

Automatizált marketing-kampányokhoz használt, ügyfelet azonosító süti.

3rd Party

salesmanago.pl

Automatizált marketing-kampányokhoz használt, ügyfelet azonosító süti.

3rd Party

 

Hogyan tudom beállítani a sütiket?

A böngészőn keresztül történő sütik engedélyezésével vagy letiltásával kapcsolatos információkért kérjük, keresse meg a böngészőt üzemeltető szolgáltatót a ‘Segítség’ oldal használatával. A sütikkel kapcsolatos beállításokról általánosságban a http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html weboldalon keresztül is tájékozódhat. Ez a weboldal és annak üzemeltetője nem az Avon kapcsolt vállalkozása. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben bizonyos sütiket nem engedélyez, úgy a weboldal bizonyos beállításai nem tudnak megfelelően működni.

Annak ellenére, hogy Ön esetleg nem fogadja el a Süti szabályzatot vagy nem engedélyezi bizonyos sütik használatát azok a sütik, amelyeknek az elhelyezéséhez Ön korábban hozzájárult nem törlődnek automatikusan az Ön eszközéről. Ezeket a sütiket Önnek kell eltávolítania a böngészőt biztosító szolgáltatótól kapott utasítások alapján.

Kapcsolat

Amennyiben kérdése van kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az PrivacyUK@avon.com e-mail címen keresztül vagy küldjön nekünk levelet a Global Privacy, Avon Cosmetics Limited, Nunn Mills Road, Northampton, NN1 5PA. címre.

Egyéb GDPR-ral kapcsolatos kérdések

Egyéb GDPR-ral kapcsolatos kérdéseket és válaszokat az alábbi oldalon talál.