Avon Cosmetics Hungary Kft.

Globális adatvédelmi nyilatkozat képviselők és tanácsadók számára

 

Mire vonatkozik ez az adatvédelmi nyilatkozat?

Az Avon Cosmetics Hungary Kft.,  a Natura &Co vállalatcsoport ("Natura &Co", "mi",  "minket", "miénk") részeként teljes mértékben elkötelezett képviselői és tanácsadói személyes adatainak felelősségteljes gyűjtése, felhasználása és gondozása iránt. Ez a Globális adatvédelmi nyilatkozat képviselők és tanácsadók számára ("Adatvédelmi nyilatkozat") tájékoztatást nyújt arról, hogyan gyűjtjük, használjuk fel és osztjuk meg a személyes adatokat webhelyeinken, termékeinken, mobilalkalmazásainkon vagy más, jelen Adatvédelmi nyilatkozatot megjelenítő webhelyeken keresztül.

Ha Ön olyan joghatóságban tartózkodik, amely elismeri az adatkezelő  vagy hasonló fogalmát, az adatkezelő az a Natura &Co szervezet (beleértve a  vállalatcsoportot is), amellyel ügyfélkapcsolatban áll. Ha kérdése van azzal kapcsolatban, hogy személyes adatait hogyan használják fel, itt veheti fel a kapcsolatot az adatkezelővel az adatvédelmi tisztviselő (DPO) csapatán keresztül az global.privacy@avon.com e-mail címen.

Fő fogalommeghatározások

A jelen Közleményben másképpen meg nem határozott nagybetűs kifejezések jelentése a következő:

Személyes adat : azonosított vagy azonosítható élő személyre vonatkozó bármely információ.

Érzékeny személyes adatnak minősül az egyén faji vagy etnikai származására, politikai véleményére, vallási vagy más meggyőződésére, szakszervezeti tagságára, bűnügyi nyilvántartására/előéletére, genetikai vagy biometrikus adatok feldolgozására, egészségügyi adatra vagy természetes személy szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó bármely információ.  Attól függően, hogy melyik országban tartózkodik, az érzékeny személyes adatok olyan személyes adatokra is utalhatnak, amelyek kiszivárogtatásuk vagy illegális felhasználásuk után kárt okozhatnak a természetes személyeknek, ideértve, de nem kizárólagosan a külön megjelölt státuszra, pénzügyi számlákra, egyéni helykövetésre vonatkozó információkat, valamint kiskorúak személyes adatait vagy társadalombiztosítási információkat,  Vezetői engedély, állami azonosító és útlevélszámok, pontos földrajzi helymeghatározás, e-mail cím, betéti kártya vagy hitelkártya kombinációja biztonsági vagy hozzáférési kóddal, jelszóval vagy más hitelesítő adatokkal, amelyek lehetővé teszik a pénzügyi számlához való hozzáférést.

A feldolgozás a személyes adatok felhasználását jelenti, ideértve a személyes adatok gyűjtését, rögzítését, rendszerezését, tagolását, átalakítását vagy megváltoztatását, elemzését, visszakeresését, betekintését, az azokhoz való hozzáférés biztosítását vagy letiltását (beleértve a távoli hozzáférést is), nyilvánosságra hozatalát, terjesztését, összehangolását, másolását, továbbítását, tárolását, törlését, tárolását, tárolását, összekapcsolását, megsemmisítését, megsemmisítését vagy egyéb felhasználását vagy kezelését.

Adatkezelő : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely önállóan vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit. Társaságunkban a végső adatkezelő holdingtársaságunk, a Natura &Co.

Harmadik fél: bármely természetes vagy jogi személy, közhatalmi  szerv, ügynökség vagy bármely más szerv, kivéve az Érintettet, az Adatkezelőt, bármely szállítót, szállítót vagy szolgáltatót, aki kizárólag vagy közösen személyes adatokat dolgoz fel az Adatkezelő nevében, és az Adatkezelő utasításai szerint jár el.

Érintett : az az azonosított vagy azonosítható élő természetes személy, akire a Személyes adatok vonatkoznak.

Natura &Co vállalatcsoport: Natura &Co és leányvállalatai a teljes lista itt található

Az általunk gyűjtött és feldolgozott személyes adatok

Személyes adatait számos módon gyűjtjük, tároljuk és dolgozzuk fel, többek között:


A személyes adatok következő kategóriáit a forrás(ok)ra, céljukra, jogalapjukra és közzétételükre vonatkozó információk követik.

A személyes adatok kategóriái

Példák a személyes adatokra és azok forrásaira

A személyes adatok feldolgozásának céljai és jogalapjai

Alapvető személyes adatok

Az azonosítók magukban foglalhatják az Ön nevét és elérhetőségeit (megszólítás, vezetéknév, keresztnév, bármely más név(nevek), postacím, alternatív szállítási cím, e-mail cím, telefonszámok), valamint az általunk Önhöz rendelt egyedi azonosítók (pl. képviselői/tanácsadói azonosító), valamint a rendszereinkbe feltöltött profilkép, születési dátum, banki adatok

 

 

Személyes adatait felhasználhatjuk a megrendelés teljesítéséhez, valamint a megfelelő jutalékok, visszatérítések, kedvezmények és ösztönzők biztosításához. Ennek célja, hogy teljesítsük az Önnel szemben fennálló szerződéses kötelezettségeinket. Az Ön adatait arra is felhasználhatjuk, hogy személyazonosság-ellenőrzést végezzünk, mielőtt számlalimitet biztosítanánk Önnek, amelyen keresztül fizetési feltételek mellett vásárolhat terméket; valamint hitelvizsgálat bármely jogi követelés érvényesítése vagy védelme érdekében, beleértve az Ön tartozásának érvényesítését is, jogos üzleti érdekeink teljesítése érdekében (adott esetben és az Ön lakóhelyétől függően), annak biztosítása érdekében, hogy törvényes jogainkat megfelelően gyakorolhassuk. Ezen ellenőrzések elvégzéséhez harmadik feleket veszünk igénybe.

E-mailben, SMS-ben vagy telefonon felvehetjük Önnel a kapcsolatot adminisztratív vagy üzemeltetési okokból, például annak érdekében, hogy visszaigazolást küldjünk Önnek megrendeléséről és fizetéseiről.

E-mailben felvehetjük Önnel a kapcsolatot, hogy marketing és szolgáltatási e-maileket küldjünk, hogy bemutassuk Önnek ösztönzőinket, vagy termékértékeléseket/felméréseket irányítsunk Önhöz.

Az Ön lakóhelye szerinti országban alkalmazandó jogszabályoktól függően az ilyen Személyes adatokat jogos érdekünk alapján dolgozzuk fel (adott esetben és az Ön székhelyétől függően), az Önnel kötött szerződésünk teljesítése érdekében, vagy a törvény által megengedett egyéb módon.

Érzékeny személyes adatok

 

Korlátozzuk azokat a körülményeket, amelyek között ezeket a különleges adatkategóriákat gyűjtjük és feldolgozzuk.  

Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy olyan szolgáltatásokat vagy termékeket kért, amelyek közvetlenül nem járnak különleges adatkategóriák gyűjtésével, de utalhatnak vagy sugallhatják vallását, egészségi állapotát vagy más különleges adatkategóriákat, például bőrproblémákat és nemkívánatos eseményeket, amelyek magukban foglalhatják az Ön egészségére és/vagy etnikai hovatartozására vonatkozó információkat.

 

Ezeket a személyes adatokat felhasználhatjuk az Ön által kért termékek és szolgáltatások nyújtásához; versenyeken és promóciókban való regisztrációhoz; személyre szabott tartalom, információk biztosítása, valamint brosúrák, kuponok, minták, ajánlatok és egyéb információk küldése termékeinkről a Natura &Co vállalatcsoporton belül; amikor az Önnel kötött szerződésben vállalt feladatainkat teljesítjük.

Ezeket a személyes adatokat az Ön hozzájárulása alapján dolgozzuk fel, vagy az Ön székhelye szerinti ország alkalmazandó jogszabályai által megengedett  egyéb módon.

Ezeket a személyes adatokat üzleti célokból megoszthatjuk a Natura &Co vállalatcsoporton belül és a szolgáltatókkal.

Kereskedelmi adatok

A tőlünk történő vásárlásaira vonatkozó információk, jutalék- és kedvezménynyilvántartások, valamint az értékesítési struktúra adatai, valamint az egyes terméktípusokra vonatkozó preferenciáival kapcsolatos információk.

 

 

Személyes adatait felhasználhatjuk arra, hogy szolgáltatásainkat az Ön igényeihez és preferenciáihoz igazítsuk, és személyre szabott képviselői és tanácsadói élményt nyújtsunk Önnek.

Annak érdekében, hogy segítsünk Önnek termékeink értékesítésében ügyfelei számára, e-mailben, SMS-ben vagy telefonon kapcsolatba léphetünk Önnel termékeinkkel és ajánlatainkkal kapcsolatban.  Az Önről rendelkezésünkre álló információkat (beleértve a vásárlási előzményeket is) felhasználhatjuk arra, hogy profilt készítsünk az Ön preferenciáiról, és személyre szabott termékeket és ajánlatokat küldjünk Önnek, hogy biztosítsuk üzleti tevékenységünk leghatékonyabb működtetését.

Az Ön lakóhelye szerinti országban alkalmazandó jogszabályoktól függően személyes adatait jogos érdekünk alapján dolgozzuk fel (adott esetben és az Ön lakóhelyétől függően), az Önnel kötött szerződésünk teljesítése, jogi kötelezettségek teljesítése érdekében, vagy a törvény által előírt egyéb módon.

Más személyes adatokból levont következtetések

Ez magában foglalja a személy preferenciáit, jellemzőit, pszichológiai trendjeit, hajlamait, viselkedését, attitűdjeit, intelligenciáját, képességeit és adottságait tükröző profilt. Ide tartoznak a közösségi médiából Önről szerzett információk is, például profilképe, kedvelései, tartózkodási helye, barátlistája és termékpreferenciái.

Ezeket a következtetéseket közvetetten Öntől (pl. a webhelyeinken végzett tevékenységeinek megfigyeléséből) vagy harmadik felektől, például adatelemző szolgáltatótól kapjuk.

 

Ezeket a Személyes adatokat az Ön által kért funkciók, termékek és szolgáltatások biztosítására és fejlesztésére használjuk fel; személyre szabott tartalom, információk biztosítása, valamint brosúrák, kuponok, minták, ajánlatok és egyéb információk küldése termékeinkről vagy vállalatcsoportunkról; és/vagy releváns hirdetések megjelenítéséhez. Arra is felhasználhatjuk, hogy hírlevelünk másolatát és termékeinkkel, áruházi bevezetéseinkkel, partnerségeinkkel és üzleten belüli eseményeinkkel kapcsolatos információkat biztosítsunk Önnek, kapcsolatba lépjünk Önnel a szolgáltatással kapcsolatos ügyekben. Adatait felhasználhatjuk arra, hogy visszajelzést gyűjtsünk Öntől, lehetővé tegyük az ügyfélkutatásban vagy fókuszcsoportokban való részvételt, tájékoztassuk Önt azokról a termékekről és kereskedelmi lehetőségekről, amelyek érdekelhetik, hogy javítsuk képviselői vagy tanácsadói tapasztalatait az Ön preferenciáinak megfelelő profil létrehozásával (beleértve a vásárlási nyilvántartásokat is), hogy személyre szabott termékeket és ajánlatokat kínáljunk Önnek; hogy lehetővé tegyük az Ön részvételét promócióinkban, versenyeinkben, nyereményjátékainkban és különleges ajánlatainkban; a meglévő termékek és szolgáltatások javítása és új termékek és szolgáltatások kifejlesztése; valamint adminisztratív és kereskedelmi céljaink és érdekeink teljesítése olyan tevékenységek terén, mint például biztonsági célok, statisztikai és marketingelemzések, rendszerkarbantartás és -fejlesztés, valamint termékgaranciák és visszatérítések kezelése.

Az Ön lakóhelye szerinti országban alkalmazandó jogszabályoktól függően ezeket a személyes adatokat jogos érdekünk alapján dolgozzuk fel (adott esetben és az Ön lakóhelyétől függően), és ha a törvény előírja, az Ön hozzájárulása alapján.

 

Kommunikációs adatok

Különböző forrásokból gyűjthetünk kommunikációs adatokat, beleértve a névjegyzékeket, az eredetileg a Natura &Co csoporton belüli más vállalatoktól gyűjtött demográfiai adatokat, valamint más harmadik felektől jogszerűen megszerzett személyes adatokat, amelyeket kombinálhatunk az ebben a szakaszban leírt célokból gyűjtött egyéb információkkal, beleértve a velünk folytatott kommunikációra vonatkozó információkat (pl. e-mailek,  levelek, hívások, bejegyzések és üzenetek a közösségi médiában). Ez magában foglalhatja az értékesítési vezetőkkel, regionális vezetőkkel és/vagy szépségipari vállalkozókkal folytatott kommunikációt, ha megosztják velünk ezeket a kommunikációkat.

Ezeket az adatokat az Ön által kért funkciók, termékek és szolgáltatások biztosítására és fejlesztésére használjuk; személyre szabott tartalom, információk biztosítása, valamint brosúrák, kuponok, minták, ajánlatok és egyéb információk küldése termékeinkről vagy vállalatcsoportunkról; és/vagy releváns hirdetések megjelenítéséhez.

 

Az Ön lakóhelye szerinti országban alkalmazandó jogszabályoktól függően ezeket a Személyes adatokat jogos érdekünk alapján dolgozzuk fel (adott esetben és az Ön lakóhelyétől függően),  az Önnel kötött szerződésünk teljesítése érdekében, és ha a törvény előírja, az Ön hozzájárulása alapján.

Egyéb személyes adatok, amelyeket az Ön beleegyezésével gyűjtöttünk

Ezeket az információkat közvetlenül Öntől kapjuk. Ez magában foglalhatja:

  • A közösségi médiából Önről megállapított információk, például profilképe, kedvelései, tartózkodási helye és barátlistája
  • földrajzi helymeghatározási adatok mobilalkalmazásaink használata során;
  • Egyéb információk, amelyeket Öntől gyűjtöttünk az Ön beleegyezésével.

 

Ezeket a személyes adatokat az Ön által kért funkciók, termékek és szolgáltatások biztosítására és fejlesztésére használjuk; személyre szabott tartalom, információk biztosítása, valamint brosúrák, kuponok, minták, ajánlatok és egyéb információk küldése termékeinkről vagy a Natura &Co vállalatcsoportról; amikor az Önnel kötött szerződésben vállalt feladatainkat teljesítjük; és/vagy a személyes adatok feldolgozásához, amelyek az ügyfelek értékeléséhez és elfogadásához, valamint a legközelebbi üzlet megtalálásához szükségesek.

Az Ön lakóhelye szerinti országban alkalmazandó jogszabályoktól függően ezeket a Személyes adatokat jogos érdekünk alapján dolgozzuk fel (adott esetben és az Ön lakóhelyétől függően),  valamint az Önnel kötött szerződésünk teljesítése érdekében, és ha a törvény előírja, az Ön hozzájárulása alapján.

 

 

 

Mennyi ideig őrizzük meg személyes adatait

Személyes adatait a jelen Nyilatkozatban meghatározott célokból őrizzük meg. Amennyiben személyes adatainak megőrzése már nem szükséges ezekhez a célokhoz, adatait töröljük, kivéve, ha az adatokra a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott egyéb célokra van szükség, vagy ha a további megőrzés az alkalmazandó jogszabályok szerint kötelező és/vagy jogi vagy szabályozási kötelezettségek teljesítéséhez vagy jogos érdekeink védelméhez szükséges (adott esetben az Ön lakóhelyétől függően) , ideértve bármely meglévő vagy potenciális jogi igény előterjesztését, érvényesítését vagy védelmét. Megőrzési időszakainkat az Ön lakóhelye szerinti ország jogi követelményeinek megfelelően határozzuk meg.

 

Hogyan osztjuk meg és tesszük közzé az Ön személyes adatait?

Globális vállalatként az Ön személyes adatait a következőkkel közölhetjük: 

 

Személyes adatait megoszthatjuk vagy továbbíthatjuk bármely közvetlen vagy közvetett átszervezési folyamat során, beleértve, de nem kizárólagosan az egyesüléseket, felvásárlásokat, eladásokat, csődöket és eszközeink egészének vagy egy részének értékesítését. Személyes adatait megoszthatjuk az ilyen tranzakció befejezését követően és/vagy az értékelés során az átadásig (a titoktartási követelményeknek megfelelően). Továbbítás esetén az Ön Személyes adataira továbbra is a jelen Adatvédelmi nyilatkozat vagy egy olyan szabályzat vonatkozik, amely legalább ugyanolyan mértékben védi az Ön magánéletét, mint ez az Adatvédelmi nyilatkozat, kivéve, ha Ön másként hozzájárul.

Nemzetközi adattovábbítás: Személyes adatait továbbíthatjuk kapcsolt vállalkozásainknak és leányvállalatainknak, illetve más harmadik feleknek az alkalmazandó helyi jogszabályoknak megfelelően, attól függően, hogy Ön melyik országban él. Személyes adatait az Ön országából vagy joghatóságából más országokba vagy joghatóságokba is továbbíthatjuk a jogi követelményeknek megfelelően.

Adattovábbítási hatásvizsgálatokat végzünk annak érdekében, hogy kiegészítő intézkedéseket hajtsunk végre annak biztosítása érdekében, hogy személyes adatait az Ön területére vonatkozó normák szerint dolgozzák fel.

Az Ön Érzékeny Személyes Adatait nem használjuk fel olyan további célokra, amelyek összeegyeztethetetlenek a fent felsorolt célokkal, kivéve, ha értesítjük Önt ezekről a további célokról.

Nem értékesítjük személyes adatait vagy érzékeny személyes adatait, és nem osztjuk meg harmadik felekkel kontextuson átívelő viselkedésalapú hirdetések céljából.

Hogyan védjük az Ön személyes adatait?

 

Átfogó technikai, fizikai és szervezeti intézkedéseket hajtunk végre az általunk feldolgozott személyes adatokat érintő kockázatoknak megfelelő biztonsági szint biztosítása, valamint a vonatkozó jogi követelményeknek való megfelelés biztosítása érdekében. Ezen intézkedések célja a személyes adatok folyamatos integritásának és bizalmas jellegének megőrzése. Ezeket az intézkedéseket folyamatosan értékeljük és javítjuk.

Az Ön jogai a személyes adatai feldolgozásával kapcsolatban

Attól függően, hogy melyik országban él, Ön az alábbi jogok némelyikével vagy mindegyikével rendelkezhet:

 

Attól függően, hogy melyik országban tartózkodik, odigitális marketingkommunikációjának olyan leiratkozási vagy leiratkozási mechanizmusokat kell biztosítania, amelyek lehetővé teszik kommunikációs preferenciáinak módosítását. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha leiratkozik a marketingkommunikációról, továbbra is felvehetjük Önnel a kapcsolatot nem promóciós jellegű kommunikációval, például folyamatban lévő üzleti kapcsolatokkal vagy adminisztratív üzenetekkel kapcsolatban.

Jogainak gyakorlása érdekében, beleértve hozzájárulásának visszavonását, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot itt az global.privacy@avon.com. Ön meghatalmazott képviselőt is kijelölhet, hogy kérelmet nyújtson be az Ön nevében. Annak érdekében, hogy megvédje adatait a harmadik felek jogosulatlan hozzáférésétől vagy módosításától, a személyes adataival kapcsolatos minden kérést a kérelmező személy személyazonosságának ellenőrzése alá vonunk.  Arra törekszünk, hogy az ellenőrizhető kérésekre az előírt határidőn belül válaszoljunk.

Az az Érintett, aki úgy érzi, hogy Személyes adatai tekintetében nem tartjuk be a jelen Nyilatkozatot vagy az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokat, panasz benyújtása céljából kapcsolatba léphet velünk ; jogok gyakorlására irányuló kérelmek benyújtása; vagy a jelen Nyilatkozattal kapcsolatban felmerülő bármely egyéb kérdés megoldása céljából. Bármely személy panaszát e-mailben is továbbíthatja az adatvédelmi tisztviselő csapatához az global.privacy@avon.com e-mail címen.

Az egyéb jogorvoslatok sérelme nélkül Önnek joga van bármikor panaszt benyújtani egy felügyeleti hatósághoz.

Földrajzi helymeghatározási adatok

 

Ha korábban beleegyezett abba, hogy pontos földrajzi helymeghatározási adatokat osszon meg digitális szolgáltatásainkkal, bármikor dönthet úgy, hogy leállítja ezen információk gyűjtését a böngésző vagy a mobileszköz beállításainak módosításával.

 

Leküldéses értesítések/riasztások

 

Ha engedélyezte valamelyik mobilalkalmazásunknak, hogy push értesítéseket vagy riasztásokat küldjön Önnek, ezeket az üzeneteket bármikor kikapcsolhatja mobileszköze értesítési beállításaiban.

Hogyan viszonyulunk a gyermekek adatainak védelméhez?

Weboldalainkat felnőttek számára terveztük és szánjuk. Megértjük annak fontosságát, hogy további óvintézkedéseket tegyünk a Natura &Co termékeket és szolgáltatásokat használó gyermekek magánéletének és biztonságának védelme érdekében.

Ha valamelyik webhelyünket fiatalabb közönségnek szánjuk, közönségünk székhelye országtól függően a  szülő vagy gondviselő beleegyezését kérjük az alkalmazandó helyi jogszabályoknak megfelelően. Ha tudomást szerez arról, hogy egy gyermek a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot megsértve regisztrált e-mail hírlevelekre, vagy más módon megadta személyes adatait, kérjük, jelentse nekünk a jelen Adatvédelmi nyilatkozat alján megadott elérhetőségeken. Ha tudomásunkra jut, hogy egy kiskorú felhasználó szülői engedély nélkül adott meg Személyes adatokat, megszüntetjük az adott fiókot, és a lehető leghamarabb töröljük az adott felhasználó által megadott összes Személyes adatot.

Az Ön lakóhelyétől függően személyes adatait felhasználhatjuk életkor-ellenőrzés elvégzésére és az ilyen korhatárok érvényesítésére.

Az általunk végrehajtott változtatások

A jelen Nyilatkozatot rendszeresen frissíthetjük, és a jelen Nyilatkozat alján található dátumot felülvizsgáljuk, hogy tükrözze a frissítés időpontját. Ha bármilyen lényeges változtatást hajtunk végre az Ön által megadott személyes adatok gyűjtésének, felhasználásának és / vagy megosztásának módjában, arra törekszünk, hogy értesítsük Önt, mielőtt az ilyen változások hatályba lépnének, például jól látható értesítés közzétételével a Társaság weboldalán.

 

Hatálybalépés dátuma: 2024. január 23.

 

Cookie-szabályzat

 

AVON a Natura &Co vállalatcsoport ("Natura &Co", "mi", "minket", "miénk") részeként teljes mértékben elkötelezett az egyének személyes adatainak felelősségteljes gyűjtése, felhasználása és gondozása iránt. Ez a Cookie-szabályzat ("Szabályzat") leírja a cookie-k vagy hasonló technológiák ("Cookie-k") különböző kategóriáit, amelyek az Ön által elért Avon használatával kapcsolatban használhatók, és hogyan kezelheti azokat.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben a cookie-kon keresztül gyűjtött információk személyes adatoknak minősülnek, ezeket az adatokat az Adatvédelmi nyilatkozatunknak megfelelően dolgozzuk fel. Ha kérdése van azzal kapcsolatban, hogy hogyan használják fel személyes adatait, itt veheti fel a kapcsolatot az adatkezelővel az adatvédelmi tisztviselő (DPO) csapatán keresztül.

Webhelyünkön cookie-kat használunk, amelyek többek között segítenek javítani a Webhelyünkkel kapcsolatos felhasználói élményt, és biztosítják, hogy az az Ön elvárásainak megfelelően működjön.

Mi az a cookie?

A cookie-k kis mennyiségű információt tartalmazó szöveges fájlok, amelyeket a meglátogatott webhelyek töltenek le számítógépére vagy mobileszközére.

Ki állítja be a cookie-kat?

  • - Belső cookie-k: Amikor meglátogatja webhelyünket, az arra kéri a böngészőjét, hogy cookie-kat tároljon az eszközén, hogy emlékezzen az Önnel kapcsolatos információkra, például a nyelvi beállításokra vagy a bejelentkezési adatokra. Ezeket a cookie-kat mi állítjuk be.

  • - Harmadik féltől származó cookie-k: Webhelyünkön harmadik felek által beállított cookie-k is vannak. Ezek olyan domainről származó cookie-k, amely eltér az Ön által meglátogatott webhelyünk domainjétől. Ezeket a harmadik féltől származó cookie-kat hirdetési és marketing tevékenységeinkhez használjuk.

A cookie-k típusai

Most elmagyarázzuk, hogy milyen cookie-kat használunk a Webhelyünkön, és miért használjuk őket.

A. Kategória:

  • - Feltétlenül szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k alapvető fontosságúak webhelyünk működéséhez. Általában a Webhelyünkhöz intézett műveleteire és kéréseire reagálva aktiválódnak, például amikor bejelentkezik, adatvédelmi beállításokat állít be vagy űrlapokat tölt ki. Letilthatja őket a böngészőjén keresztül, de webhelyünk egyes részei nem fognak működni az Ön számára, amíg ezek a cookie-k blokkolva vannak.

  • - Nem feltétlenül szükséges sütik: Ezek a cookie-k nem szükségesek webhelyünk megfelelő működéséhez. Az ilyen cookie-kat akkor gyűjtjük, ha Ön hozzájárul ehhez. A hozzájárulását kérjük a cookie-bannerünkben vagy a Webhely cookie-beállításaiban, vagy az Alkalmazásengedélyekben.

B. Alkategória:

A Google Analytics szolgáltatást arra is használjuk, hogy segítsünk elemezni, hogyan használja webhelyünket, amely cookie-k segítségével statisztikai és egyéb információkat generál. Ha nem szeretné, hogy a Google Analytics jelentse webhelylátogatási adatait, telepítheti a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét ezen a linken.

Mennyi ideig maradnak a cookie-k az eszközömön?

Az, hogy egy süti mennyi ideig marad az Ön eszközén, attól függ, hogy "munkamenet" vagy "állandó" sütiről van-e szó.

Az általunk használt cookie-k többsége állandó, és az eszközére való letöltéstől számított 30 perc és két év között lejár. Tekintse meg a következő részt a cookie-k kezeléséről és a lejáratuk előtti eltávolításukról.

 

A cookie-k feletti ellenőrzés:

 

  • Alternatív megoldásként használhatja a cookie-k beállításait a böngészőjében. A böngésző beállításaival kapcsolatos releváns információk megtalálhatók a böngésző szolgáltatójának webhelyén is a súgó képernyőn, vagy érdemes lehet a következő webhelyre hivatkozni, amely nem áll kapcsolatban velünk, a gyakran használt böngészőkkel kapcsolatos információkért.

  • A cookie-k letiltásához az Alkalmazásunkban olvassa el a mobileszköz beállításait.

  • Hacsak a süti nem feltétlenül szükséges cookie, bármikor visszavonhatja a cookie-kra vonatkozó hozzájárulását, még akkor is, ha korábban hozzájárult. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha megtagadja hozzájárulását, ez nem törli automatikusan azokat a cookie-kat, amelyek az Ön korábbi hozzájárulása alapján már megtalálhatók az eszközén. Ezeket a cookie-kat manuálisan kell törölnie a webböngészőben és/vagy az eszközön található utasításokat követve.

Lépjen kapcsolatba velünk: AVON időről időre módosíthatja ezt a szabályzatot. Kérjük, vegye figyelembe az oldal végén található dátumot, hogy megtudja, mikor módosították utoljára ezt a szabályzatot. A jelen Szabályzat módosításai akkor lépnek hatályba, amikor a módosított változatot elérhetővé tesszük Webhelyünkön.

Kérjük, hogy a jelen Szabályzattal kapcsolatos minden kérdését, észrevételét vagy kérését itt intézze az adatvédelmi tisztviselő csapatához.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 07.09.2023