Weboldal Felhasználási Feltételek

UTOLSÓ FRISSÍTÉS DÁTUMA [2022. szeptember 30.]

A jelen oldal (továbbiakban – „Avon Tanácsadói Oldal”) üzemeltetője az AVON Cosmetics Hungary Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, Haraszti u. 3.; bejegyezve a Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróságán Cg. 13-09- 075730 szám alatt) (továbbiakban – „AVON”). Az AVON az Avon Tanácsadói Oldal felhasználói részére hozzáférést tesz lehetővé különböző, a hozzá illetve az általa forgalmazott termékekhez kapcsolódó tartalmakhoz, szolgáltatásokhoz, amely egyebek mellett audiovizuális tartalmat, képeket, szöveget, adatot és egyéb tartalmat, szolgáltatást foglal magában (továbbiakban – „Szolgáltatás”). Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a jelen Felhasználási Feltételeket (továbbiakban - „Felhasználási Szerződés”) az Avon Tanácsadói Oldal használata előtt. Az Avon Tanácsadói Oldal használatával Ön elfogadja a jelen Felhasználási Szerződés rendelkezéseit. Amennyiben Ön nem ért egyet a Felhasználási Szerződés bármely rendelkezésével, úgy kérjük, hogy az Avon Tanácsadói Oldal oldalt ne használja. Továbbá, az Avon Tanácsadói Oldal oldal használatával Ön kijelenti, hogy elmúlt 18 éves, illetve amennyiben Ön idősebb, mint 16 éves, úgy kijelenti, hogy törvényes képviselői az Avon Tanácsadói Oldal oldal használatához hozzájárultak. Amennyiben Ön fiatalabb, mint 16 éves, vagy nem rendelkezik törvényes képviselői hozzájárulással amennyiben a 18 éves kort még nem érte el, úgy az Avon Tanácsadói Oldal oldal használatára nem jogosult.

Az AVON fenntart minden jogot a jelen Felhasználási Szerződés részben vagy egészben történő módosítására azzal, hogy a megváltozott feltételeket az AVON megfelelő módon közli Önnel akár a megváltozott feltételek Avon Tanácsadói Oldal oldalon történő közzétételével is. A jelen Felhasználási Szerződés legutóbbi módosítását az AVON az „UTOLSÓ FRISSÍTÉS DÁTUMA” feliratnál jelzi, mely felirat a Felhasználási Szerződés felső részén található meg. Az Avon Tanácsadói Oldal oldal Felhasználási Szerződés megváltozását követő használata a módosítások elfogadását jelenti az Ön részéről azzal, hogy bármely jelentős módosítása a jelen Felhasználási Szerződésnek nem lehet visszamenőleges hatályú, azaz nem alkalmazható olyan jogvitákban Ön és az AVON között, amely jogvita az aktuális módosítást megelőző Felhasználási Szerződésből származik. Amennyiben Ön nem ért egyet az aktuális módosítással, úgy kérjük, ne használja az Avon Tanácsadói Oldal oldalt a továbbiakban.

Az AVON úgyszintén fenntart minden jogot arra, hogy az Avon Tanácsadói Oldal oldalt magát módosítsa vagy megszüntesse, a jövőben az oldal használatáért használati díjat vezessen be, továbbá, hogy az Avon Tanácsadói Oldal használói egy részére vagy minden felhasználó részére különböző ajánlatokkal éljen.

A jelen Felhasználási Szerződés során az alábbi fogalmak a következő jelentéssel bírnak:

Amennyiben Ön AVON Tanácsadó úgy tudomásul veszi, hogy az Avon Tanácsadói Oldal használata során Önnek nemcsak a jelen Felhasználási Szerződés rendelkezéseit, hanem az AVON Tanácsadói szerződésben foglaltakat, valamint bármely egyéb AVON irányelv, útmutatás rendelkezéseit is figyelembe kell vennie (így amennyiben Önnek saját Tanácsadói Oldala van, a Tanácsadói Felhasználási Feltételekben foglaltakat is).

 1. AVON Tanácsadói Tartalom

Az AVON Tanácsadó az AVON-tól illetve kapcsolt vállalkozásaitól (továbbiakban – „Leányvállalat”) független, harmadik személy. Mint ilyen, az AVON nem felelős az AVON Tanácsadó kijelentéseiért, cselekedeteiért, mulasztásáért legyenek azon az Avon Tanácsadói Oldal oldallal kapcsolatosak, vagy azon kívüliek.

Az előzőekben foglaltakat nem korlátozva, az AVON időről időre bizonyos eszközöket bocsáthat az AVON Tanácsadó rendelkezésére (így például, de arra nem korlátozva segítséget nyújthat egyedi Tanácsadói online oldal létrehozásához amely Tanácsadói Oldal tartalmazhat AVON szellemi tulajdont és amely egyedi oldal teljesen vagy részben oszthatja az Avon Tanácsadói Oldal oldal URL-jét) azonban sem az AVON, sem annak Leányvállalatai nem rendelkeznek felelősséggel semmilyen szöveg, kép, tartalom, vagy bármely egyéb anyag tekintetében, amelyet az AVON Tanácsadó töltött fel az Avon Tanácsadói Oldal oldalra és/vagy a Tanácsadói Oldalra. Ön az AVON Oldal használatával tudomásul veszi, hogy sem az AVON sem Leányvállalatai nem felelősek semmilyen olyan egyedi anyagért, tájékoztatásért, amelyet az AVON Tanácsadó töltött fel akár az Avon Tanácsadói Oldal oldalra akár a Tanácsadói Oldalra, illetve amelyet az AVON Tanácsadó közölt Önnel. Ezen információk, anyagok, egyediesítések a továbbiakban, mint „AVON Tanácsadói Tartalom” szerepelnek a jelen Felhasználási Szerződésben.

Sem az AVON, sem annak Leányvállalatai a.) nem ellenőrzik a pontosságát vagy a megbízhatóságát az AVON Tanácsadói Tartalomnak vagy egyéb anyagnak, amelyet az AVON Tanácsadó közölt Önnel; b.) nem vállalnak garanciát/szavatosságot az Ön és az AVON Tanácsadó közötti kommunikáció tekintetében akkor sem, ha ezen kommunikáció az AVON Tanácsadói Tartalom segítségével történik (például e-mail cím, amelyet az AVON Tanácsadó töltött fel az oldalra). Továbbá sem az AVON, sem annak Leányvállalatai semmilyen tekintetben nem szavatolják, hogy az AVON Tanácsadó tiszteletben tartja a személyiségi vagy az adatvédelmi jogszabályokat.

 1. Az Avon Tanácsadói Oldal oldalra Ön által feltöltött információ

Bármilyen Ön által feltöltött információ az Avon Tanácsadói Oldal oldalra az AVON Adatvédelmi Irányelvének a hatálya alá tartozik, amelyet a következő oldalon ér el: https://avononline.avon.hu/adatvedelmi-iranyelv. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy bármilyen harmadik személlyel kapcsolatba hozható személyes adatot közöl az Avon Tanácsadói Oldal oldalon (így például a 12. bekezdésben szabályozott Harmadik Személyek Alkalmazáson keresztül) úgy Ön tudomásul veszi, hogy a.) az ilyen harmadik személyekre vonatkozó személyes adatok gyűjtése, kezelése, közzététele az AVON-tól független adatvédelmi előírások hatálya alá esik és b.) az AVON nem tartozik semmilyen felelőséggel az ilyen harmadik személyekre vonatkozó személyes adatok gyűjtésével, kezelésével, közzétételével kapcsolatban akkor sem ha az ilyen harmadik személy AVON Tanácsadó. Ön kijelenti és vállalja, hogy bármely Ön által az Avon Tanácsadói Oldal oldalon elérhetővé tett információ valós, pontos és teljes és hogy az ilyen információk valóságát, pontosságát és teljességét az elérhetővé tétel teljes időtartama alatt fenntartja, illetve biztosítja. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy bármilyen harmadik személlyel kapcsolatba hozható személyes adatot közöl az Avon Tanácsadói Oldal oldalon, úgy Ön tudomásul veszi, hogy ezt kizárólag saját felelősségére teszi.

 1. Regisztráció; Felhasználónév és Jelszó

Előfordulhat, hogy bizonyos oldalak illetve alkalmazások elérhetőségéhez (így például az 5. bekezdésben részletezett Saját Tartalom feltöltéséhez) az Avon Tanácsadói Oldal oldalon előzetes regisztráció szükséges. A regisztráció során az AVON fenntartja magának a jogot az olyan felhasználónév vagy e-mail cím visszautasításához, amelyet már más személy használ; amely más személyazonosságát előnytelenül kihasználhatja, amely harmadik személy szellemi tulajdonát vagy egyéb jogát sértheti; amely bántónak, sértőnek minősülhet; illetve bármely egyéb okból kifolyólag jogellenes. Ön kijelenti és vállalja, hogy az Avon Tanácsadói Oldal oldalhoz létrehozott jelszavát bizalmasan kezeli és felhasználónevét illetve jelszavát harmadik személyek részére nem teszi hozzáférhetővé. Az Avon Tanácsadói Oldal oldalon az Ön felhasználóneve alatt történt bármely felhasználásért egyedül Ön a felelős. Ön a jelen Felhasználási Szerződés elfogadásával kijelenti, hogy haladéktalanul értesíti az AVON-t a jelszavának illetve a felhasználónevének az Avon Tanácsadói Oldal-on történt bármely jogosulatlan használatáról és vállalja, hogy az Avon Tanácsadói Oldal oldalának használatát követően minden alkalommal kilép saját felhasználói oldaláról. Az AVON mindennemű felelősségét kizárja az előzőekben részletezett szabályok nem teljesítéséből kifolyólag Önt esetlegesen ért bármely kár megtérítésével kapcsolatosan. Amennyiben Ön AVON munkavállaló vagy AVON Tanácsadó úgy az Avon Tanácsadói Oldal oldal használatával elfogadja, hogy az AVON ebbéli minőségét az oldal használata során feltüntesse, ellenkező esetben az AVON fenntartja magának a jogot arra, hogy az Avon Tanácsadói Oldal oldal használatát az Ön részére ne biztosítsa.

 1. Magatartási szabályok

Az Avon Tanácsadói Oldal használata során Ön tudomásul veszi, hogy mindenkor a hatályos jogszabályok és előírások szerint jár el és mások jogait és méltóságát tiszteletben tartja. Továbbá az Avon Tanácsadói Oldal használatának feltétele a jelen 4. bekezdésben részletezett magatartási szabályok követése. Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben az Avon Tanácsadói Oldal használata során akár a Felhasználási Szerződés akár a jelen magatartási szabályok bármelyikét (beleértve az esetleges szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogsértéseket is) jelentős mértékben vagy ismételten megsérti, úgy az AVON jogosult az Avon Tanácsadói Oldal oldalhoz történő hozzáférését azonnali hatállyal korlátozni a jelen Felhasználási Szerződés 18. bekezdése alapján.

Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Avon Tanácsadói Oldal használata során nem fogja:

Továbbá Ön tudomásul veszi, hogy egyedül Ön felelős bármely telekommunikációs eszköz, szélessávú internet elérhetőség, számítógép, illetve bármely egyéb eszköz és szolgáltatás saját költségen történő beszerzéséért és üzemeltetéséért, amely az Avon Tanácsadói Oldal használatához esetleg szükséges.

 1. Saját tartalom
 2. Általában.Az Avon Tanácsadói Oldal tartalmazhat olyan részeket, ahol Ön saját információt, anyagot (ideértve különösen: szöveg, kép, fotó, grafika, zene, video, audiovizuális mű, adat, fájl, link) tölthet fel (továbbiakban – „Saját Tartalom”). A Saját Tartalom az Ön tulajdonát képezi a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltak figyelembevétele mellett (különös tekintettel az 5.b. bekezdésben foglalt felhasználási engedélyre). A jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a Saját Tartalom használata során Ön nem használhat semmilyen olyan anyagot, tartalmat, amely az AVON illetve Leányvállalatai tulajdonát képezi, illetve amelyekkel kapcsolatban az AVON vagy Leányvállalatai felhasználási engedéllyel rendelkezik (továbbiakban – „AVON Tartalom”), kivéve, ha erre az AVON kifejezetten, előzetesen, írásban hozzájárult. Az AVON Tartalom tekintetében a tulajdonosi illetve felhasználási jogosultságokkal kizárólag az AVON, a Leányvállalatai, illetve azon személyek rendelkeznek, akik erre engedélyt kaptak.
 3. Felhasználási engedély.A jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával Ön az Avon Tanácsadói Oldal oldalra feltöltött Saját Tartalom tekintetében feltétlen, térbeli és időbeli korláttól mentes, jogdíjmentes (ingyenes), nem kizárólagos, visszavonhatatlan, szabadon átruházható és további felhasználásra szabadon engedélyt biztosító felhasználási engedélyt ad az AVON és Leányvállalatai részére arra, hogy i.) a Saját Tartalmat és a Saját Tartalom részét képező bármely anyagot, bármilyen jelenleg ismert vagy a jövőben kidolgozásra kerülő módon, többszörözze, terjessze, nyilvánosan előadja, azt nyilvánossághoz közvetítse, átdolgozza, lefordítsa, átruházza akár ingyenesen akár ellenérték fejében, vagy bármely egyéb módon használja illetve hasznosítsa, továbbá a felhasználást harmadik személyek részére bármilyen módon átengedje; ii.) a Saját Tartalom egészét vagy bármely részletét az AVON vagy Leányvállalatai által létrehozott műhöz, illetve az AVON vagy Leányvállalatai által forgalmazott termékekhez, nyújtott szolgáltatásokhoz szabadon felhasználja; iii.) a Saját Tartalommal kapcsolatosan bármely védjegyoltalmat, szerzői jogot illetve egyéb szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jogosultságokkal éljen iv.) az Ön nevét, fotóját, portréját, képét, hangját, képmását és bármely egyéb biografikus információját reklám illetve egyéb promóciós célból felhasználja akár a Saját Tartalommal kapcsolatban akár azon kívüli célból; v.) a Saját Tartalmat (ideértve annak tartalmát, vagy az abból előállított további anyagot, művet) reklám illetve egyéb promóciós célból felhasználja. Amennyiben Ön nem kíván ilyen felhasználási engedélyt biztosítani az AVON és Leányvállalatai részére, úgy kérjük, hogy Saját Tartalmat ne töltsön fel az Avon Tanácsadói Oldal oldalra.
 4. Felelősség kizárása.Előfordulhat, hogy az Avon Tanácsadói Oldal látogatói olyan információt és/vagy anyagot töltenek fel az oldalra, amely téves, megtévesztő, vagy egyébként sérti a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseit. Az AVON és Leányvállalatai, illetve azok munkavállalói, képviselői, felhasználói jogosultjai semmilyen módon nem támogatják az Avon Tanácsadói Oldal oldalon ehelyett ilyen információkat és anyagokat, és nem felelősek az ilyen információk és anyagok bármilyen módon történő felhasználásáért. Az AVON bármely Saját Tartalom tekintetében azt vélelmezi, hogy az semmilyen bizalmas információt nem tartalmaz és a Saját Tartalom illetve az abban foglaltak i.) harmadik személyek részére szabadon elérhetővé tehetők; illetve ii.) szabadon felhasználhatók és ezen felhasználás (A) semmilyen titoktartási kötelezettség alá nem esik, (B) semmilyen harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti. Az AVON minden jogot fenntart atekintetben, hogy bármikor, egyoldalúan korlátozásokat vezessen be a Saját Tartalom számát illetve méretét tekintve, illetve hogy limitálja a Saját Tartalom számára fenntartott tárhely kapacitást.
 5. Megfelelő ellenérték elismerése.A jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával Ön kijelenti és elismeri, hogy i.) megfelelő ellenszolgáltatásban részesült az Ön által a jelen Felhasználási Feltételek szerint a Saját Tartalommal kapcsán biztosított felhasználási engedéllyel kapcsolatban, mely ellenszolgáltatás magában foglalja – egyebek mellett – azt a lehetőséget, hogy Ön részt vehet az Avon Tanácsadói Oldal által biztosított tevékenységeken, és azt a lehetőséget, hogy a Saját Tartalom AVON illetve Leányvállalatai által történő felhasználása kedvező lehetőségeket (publicitást) teremthet az Ön számára; ii.) semmilyen további ellenszolgáltatásra nem tart igényt a Saját Tartalom AVON, Leányvállalatai vagy harmadik személyek által történő felhasználása tekintetében adott felhasználási engedélye ellenében.
 6. Kijelentés és szavatosság.Ön ezúton kijelenti és szavatolja, hogy i.) minden jogosultsággal és felhatalmazással rendelkezik a jelen Felhasználási Feltételek elfogadására; ii.) minden jogosultsággal és felhatalmazással rendelkezik a Saját Tartalom tekintetében, így különösen amennyiben a Saját Tartalom harmadik személy oltalma alatt álló anyagot, információt tartalmaz, úgy ezen anyagot csak és kizárólag abban az esetben használja fel a Saját Tartalommal kapcsolatban, amennyiben a vonatkozó engedélyt a felhasználás tekintetében a jogosulttól megkapta; iii.) a Saját Tartalom AVON, Leányvállalatai, illetve harmadik személyek által történő felhasználása nem sért fennálló szerzői jogot, védjegyet, egyéb szellemi tulajdont, üzleti titkot; iv.) a Saját Tartalom maga illetve az abban foglaltak nem tartalmaznak bizalmas információt; v.) a Saját Tartalom létrehozása, felhasználása, feltöltése során Ön (A) minden vonatkozó hatályos jogszabályt, előírást figyelembe vett/vesz (így különösen a 4. bekezdésben foglalt magatartási szabályokat) és (B) harmadik személlyel kapcsolatban fennálló szerződéses vagy egyéb kötelezettségeit nem sértette meg; továbbá vi.) amennyiben a Saját Tartalom harmadik személy személyes adatát, képmását tartalmazza úgy e harmadik személytől teljes körű, írásbeli engedéllyel rendelkezik ezen felhasználás(ok) tekintetében; valamint ha e harmadik személy fiatalkorúnak minősül úgy rendelkezik a törvényes képviselő írásbeli engedélyével ezen felhasználás(ok) tekintetében, mely írásbeli engedélyt az AVON felhívására Ön köteles 5 munkanapon belül az AVON részére bemutatni. Amennyiben a Saját Tartalom harmadik személy beazonosítható arcképét tartalmazza úgy javasoljuk, hogy ne tüntessen fel személyes adatot (pld. név, cím) ezen személlyel kapcsolatban.
 7. Joglemondás;További Szavatosságok. Tekintettel arra, hogy az Avon Tanácsadói Oldal használata külön ellenérték megfizetése nélküli lehetőség az Ön illetve bármely látogató részére, így Ön a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával kijelenti, hogy a jelen Felhasználási Feltételekkel kapcsolatban illetve amennyiben a Saját Tartalom felhasználása nem sérti a jelen a jelen Felhasználási Feltételekben foglalt rendelkezéseket úgy a Saját Tartalommal szemben sem az AVON-nal, sem a Leányvállalataival, sem azok munkavállalóival, képviselőivel szemben semmilyen igényt (sem peres sem peren kívüli formában) nem támaszt sem most sem a jövőben. Úgyszintén a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával Ön kijelenti, hogy a Saját Tartalommal kapcsolatban minden Önt, mint szerzői jogosultat/szellemi jog tulajdonost megillető jogról lemond az AVON és Leányvállalatai javára (és ismételten megerősíti, hogy a Saját Tartalommal kapcsolatban minden szükséges írásbeli engedéllyel rendelkezik harmadik személyek személyi/szerzői/szellemi alkotáshoz fűződő jogait esetleg érintő felhasználással kapcsolatban). Bármikor, az AVON ilyen irányú felhívására Ön köteles: i.) minden szükséges jognyilatkozatot illetve egyéb cselekedetet megtenni annak érdekében, hogy az AVON és Leányvállalatai a jelen Felhasználási Feltételekben részükre biztosított jogaikkal a lehető legteljesebb mértékben élhessenek; és ii.) a jelen Felhasználási Feltételek egy nyomtatott példányát aláírásával ellátni.
 8. Egyoldalú döntési jogosultság.Az AVON bármikor, egyoldalúan dönthet arról, hogy a jelen Felhasználási Feltételekben foglalt jogaival kíván-e élni és ha igen, milyen mértékben és az AVON nem köteles i.) bármilyen módon használni a Saját Tartalmat vagy ii.) a Saját Tartalmat az Avon Tanácsadói Oldal oldalon illetve bármely termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban feltüntetni.
 9. Kéretlen Hozzászólások

Az AVON és a Leányvállalatai a jelen Felhasználási Feltételekben foglalt rendelkezéseken kívül nem kér észrevételt, javaslatot, véleményt vagy bármely egyéb hozzászólást (továbbiakban – „Kéretlen Hozzászólás”) akár az Avon Tanácsadói Oldal oldallal akár a forgalmazott termékekkel illetve a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban. Ön tudomásul veszi, hogy az ilyen Kéretlen Hozzászólást az AVON a.) semmilyen körülmények között nem kezeli bizalmasan és b.) szabadon, saját belátása szerint használhatja fel, akár publikusan is. Sem az AVON, sem a Leányvállalatai részéről semmilyen kötelezettség nem áll fenn az ilyen Kéretlen Hozzászólással kapcsolatosan, és azokat az AVON és a Leányvállalatai bármely célból szabadon felhasználhatják mindenféle ellenérték megfizetése nélkül.

 1. Ellenőrzés, Kifogásolható Tartalmak Jelentése

Az AVON egyoldalúan dönthet arról, hogy a.) figyelemmel kövesse, ellenőrizze vagy megváltoztassa a Saját Tartalmat akár az Avon Tanácsadói Oldal oldalon történő megjelenést megelőzően, akár azt követően; b.) felhívja Önt annak igazolására, hogy a Saját Tartalommal kapcsolatban minden jogosultsággal és felhatalmazással rendelkezik a fenti kijelentése szerint; és/vagy c.) elutasítsa illetve eltávolítsa a Saját Tartalmat bármikor indokolás nélkül (különösen, ha alapos gyanú merül fel a tekintetben, hogy Ön a fenti kijelentése ellenére nem rendelkezik a Saját Tartalommal kapcsolatban minden jogosultsággal és felhatalmazással). Ön kijelenti, hogy a fenti ellenőrzés során az AVON-nal mindenben együttműködik. Az AVON-nak jogában áll az Adatvédelmi Irányelvében foglaltak figyelembevételével a Saját Tartalmat illetve a Saját Tartalom feltöltésének részleteit harmadik személyekkel bármely okból kifolyólag megosztani.

Amennyiben Ön bármely jogellenes, rágalmazó, becsületsértésre alkalmas, vagy egyébként kifogásolható tartalmat (ami nem szerzői jogsértés, védjegybitorlás, vagy egyéb szellemi tulajdonnal kapcsolatos visszaélés, ld.a 19. bekezdés alatt) észlel az Avon Tanácsadói Oldal oldalon, úgy írásbeli bejelentést tehet az AVON részére a következő címen: ugyfel.szolgalat@avon.com. Kérjük, hogy bejelentésében minél részletesebben jelölje meg a jogsértés gyanújával érintett anyagot és jelölje meg az anyag pontos elérhetőségét is a URL feltüntetésével.

 1. Az AVON szellemi tulajdona

Az Avon Tanácsadói Oldal és az oldalon található információk és anyagok (ideértve különösen az AVON Tartalmat) az AVON, a Leányvállalatai és az esetleges egyéb jogtulajdonosok, beszállítók szellemi tulajdonát képezi. Az ilyen információk és anyagok szerzői jog, védjegyjog, szabadalom és egyéb szellemi tulajdont védő jogszabályok által védettek. Az AVON kifejezett, előzetes hozzájárulása hiányában Ön nem jogosult az ilyen anyagok (különösen az AVON Tartalom) többszörözésére, terjesztésére, nyilvános előadására, annak nyilvánossághoz közvetítésére, átdolgozására, lefordítására, átruházására akár ingyenesen akár ellenérték fejében, vagy bármely egyéb módon történő használatára illetve hasznosítására, továbbá arra, hogy a felhasználást harmadik személyek részére bármilyen módon átengedje.

Az AVON, a Leányvállalatai és az esetleges egyéb jogtulajdonosok, beszállítók szellemi tulajdonát képezik az Avon Tanácsadói Oldal oldalon megtalálható kereskedelmi nevek, védjegyek (ideértve különösen az „AVON” megjelölést). Bármely védjegy, amely az Avon Tanácsadói Oldal oldalon megtalálható, és amely nem az AVON vagy a Leányvállalatai tulajdonát képezik, harmadik félhez, mint jogosulthoz tartozik. Az AVON védjegyek használata nem megengedett harmadik termékekkel illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, illetve bármely egyéb módon, amely alkalmas arra, hogy az AVON védjegy megkülönböztető jellegét gyengítse és zavart okozzon harmadik személyek körében. Sem a jelen Felhasználási Feltételek sem az Avon Tanácsadói Oldal oldalon fellelhető információ nem értelmezhető úgy, hogy az engedélyt ad az AVON, vagy egyéb védjegyek, kereskedelmi nevek használatára a védjegyjogosult illetve az egyéb jogosult kifejezett írásbeli engedélye nélkül. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Avon Tanácsadói Oldal oldal (ideértve az annak üzemeltetését lehetővé tevő szoftvert is) bármilyen jogosulatlan használata polgári illetve büntetőjogi következményekkel járhat, ideértve a védjegybitorlást is.

 

 

 1. Ajándéksorsolás, Egyéb Promóciós Játék

Bármely ajándéksorsolás, egyéb promóciós játék, mely az Avon Tanácsadói Oldal oldalon elérhető (továbbiakban – „Promóciós Játék”) külön játékszabályhoz kötött, melynek feltételei eltérhetnek a jelen Felhasználási Feltételektől. A Promóciós Játékban való részvétellel Ön elfogadja e külön játékszabályok feltételeit, mint kötelező előírásokat. Amennyiben a Promóciós Játék külön játékszabályában foglalt előírások a jelen Felhasználási Feltételektől eltérnek úgy a külön játékszabályában foglalt előírások az irányadók.

 1. AVON Termékek Vásárlása

Ön kizárólag AVON Tanácsadótól rendelhet terméket és szolgáltatást közvetlenül, az AVON-tól ez nem lehetséges, amennyiben Ön nem AVON Tanácsadó. Amennyiben Ön AVON terméket kíván rendelni az Avon Tanácsadói Oldal oldalon keresztül úgy bizonyos személyes adatait (így pld. kontakt információk és egyéb személyes kívánságok) meg kell adnia annak érdekében, hogy létrehozhassuk saját vásárlói számláját. Ezt követően, amennyiben nincs még személyes AVON Tanácsadója úgy az AVON ajánl Önnek majd egyet a tartózkodási helyéhez közel, akitől megrendelheti a kívánt terméket illetve szolgáltatást.

Annak érdekében, hogy rendelését minél egyszerűbben, minél kevesebb lépéssel és felhasználó-barátabb módon tudja megtenni az AVON létrehozott egy ún. „automatikus Tanácsadó hozzárendelési” eljárást. Amennyiben Ön első alkalommal használja az Avon Tanácsadói Oldal oldalt, és nincs még AVON Tanácsadója, úgy az AVON egy Tanácsadót fog ajánlani Önnek. Az ajánlott Tanácsadó egy olyan matematikai algoritmus alapján kerül kiválasztásra, amely különböző objektív kritériumokat vesz számításba (így pld. a szállítási helytől számított távolságot, a Tanácsadó vásárlói értékelését, illetve a Tanácsadói aktivitást). Természetesen az AVON által ajánlott Tanácsadó segítségét Ön semmilyen formában nem köteles igénybe venni és szabadon választhat az Avon Tanácsadói Oldal oldalon Ön részére ajánlott/elérhető további Tanácsadók közül. Továbbá, amennyiben Önnek van már AVON Tanácsadója, úgy könnyedén felveheti vele a kapcsolatot közvetlenül is az Avon Tanácsadói Oldal oldalon a Tanácsadó nevének megadásával.

A rendelés leadását követően egy e-mailt fog kapni, amelyben rendelése részletei visszajelzésre kerülnek. Ez az e-mail nem jelenti azt, hogy a rendelését az AVON Tanácsadó el is fogadta, hiszen ez az ő saját döntése kell, hogy legyen. Bármely személyes adata, amelyet az Avon Tanácsadói Oldal oldalon ad meg az AVON által mind a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltak mind az Adatvédelmi Irányelvben foglaltak szerint kerül kezelésre. Személyes adatainak megerősítésére szükség lehet. A termékek elérhetősége csak tájékoztató jellegű, a tényleges elérhetőség az AVON Tanácsadó által kerül megerősítésre. A termékekkel kapcsolatban az Avon Tanácsadói Oldal oldalon feltüntetett ár csak ajánlott fogyasztói ár, a tényleges ár illetve a termék szállításával kapcsolatos esetleges költségek az AVON Tanácsadó által kerülnek véglegesítésre és az Ön részére megerősítésre.

 1. Területi Hatály

Az Avon Tanácsadói Oldal oldalt az AVON ellenőrzi és üzemelteti és az Avon Tanácsadói Oldal működésére a vonatkozó magyar jogszabályok az irányadók. Kivéve, ha az Avon Tanácsadói Oldal oldalon ezzel ellentétes információ található, az Avon Tanácsadói Oldal oldalon kínált termékek és szolgáltatások az AVON termékei illetve szolgáltatásai.

Az AVON nem vállal felelősséget azért, hogy az Avon Tanácsadói Oldal oldalon elérhető anyagok, termékek, szolgáltatások megfelelnek harmadik országok előírásainak, jogszabályainak. Amennyiben Ön harmadik országból használja, az Avon Tanácsadói Oldal oldalt úgy ezt csak saját felelősségére teheti és az oldal használatával tudomásul veszi, hogy a magyar jogszabályok előírásainak adott esetben meg kell felelnie. Az AVON fenntartja a jogot arra, hogy az Avon Tanácsadói Oldal elérhetőségét akár egészben akár részben bármely személy, terület, ország vagy joghatóság tekintetében egyoldalúan korlátozza vagy megszüntesse.

Az AVON az általa forgalmazott termékeket kizárólag Magyarország területén szállítja ki. Az AVON Tanácsadó jogosult ettől eltérő szállítási feltételekben megállapodni a vásárlóval. Az ilyen megállapodások teljesítésért minden felelősség az AVON Tanácsadót terheli. Amennyiben az AVON Tanácsadó és a vásárlója ettől eltérően nem állapodnak meg, a vásárló maga köteles gondoskodni a megrendelt termék Magyarország határán kívüli kiszállításáról abban az esetben, amennyiben az AVON Tanácsadótól terméket vásárló személy nem magyar állampolgár és/vagy nem rendelkezik magyarországi lakcímmel vagy tartózkodási hellyel és a megrendelés kiszállítási helyeként Magyarország területén kívüli címet jelöl meg a megrendelés során.

 1. Harmadik Személyek Alkalmazásai

Az Avon Tanácsadói Oldal működése során előfordulhat, hogy az oldal együtt működik, illetve használ harmadik személyekhez tartozó szoftvereket és szolgáltatásokat (továbbiakban – „Harmadik Személyek Alkalmazásai”). Tekintettel arra, hogy az AVON nem ellenőrzi ezen Harmadik Személyek Alkalmazásait, így Ön elfogadja hogy sem az AVON, sem Leányvállalatai, sem munkavállalói illetve képviselőik nem felelősek semmilyen tekintetben ezen Harmadik Személyek Alkalmazásaiért, így különösen ezen alkalmazások működéséért, megfelelőségéért, egységességéért, minőségéért, használatóságáért, biztonságáért, vagy az ezekhez kapcsolódó szellemi alkotások védelméért. Az AVON nem köteles ellenőrizni a Harmadik Személyek Alkalmazásait és az AVON bármikor egyoldalúan – egészben vagy részben - eltávolíthatja, korlátozhatja illetve megtilthatja ezen Harmadik Személyek Alkalmazásaihoz történő hozzáférést. Pusztán az Avon Tanácsadói Oldal oldalon történő elérhetősége ezen Harmadik Személyek Alkalmazásainak nem jelenti azt, hogy az AVON ezen Harmadik Személyek Alkalmazásait ajánlja vagy hogy az AVON ezen Harmadik Személyek Alkalmazásai szolgáltatóval bármilyen együttműködésben lenne. Ön tudomásul veszi, hogy előfordulhat, hogy a Harmadik Személyek Alkalmazásainak használata külön felhasználási feltételekhez kötött, melyet Önnek el kell fogadnia a használathoz. A jelen Felhasználási Feltételek nem hoznak létre semmilyen jogviszonyt Ön és a Harmadik Személyek Alkalmazásai szolgáltatói között és a Felhasználási Feltételek semmilyen szavatosságot vagy garanciát nem keletkeztetnek az AVON, a Leányvállalatok, azok munkavállalói, képviselői részére a Harmadik Személyek Alkalmazásaival kapcsolatban.

 1. Harmadik Személy Tartalom

Az Avon Tanácsadói Oldal tartalmazhat olyan funkciókat, amelyek a rendszeren vagy a hálózaton keresztül lehetővé teszik olyan tartalomhoz vagy kommunikációhoz való hozzáférést, amelyek nem az AVON-hoz, hanem harmadik személyekhez tartoznak (továbbiakban – „Harmadik Személy Tartalom”). Ezen funkció használatával Ön hozzájárul és engedélyezi az AVON számára az ilyen Harmadik Személy Tartalomhoz történő hozzáférést és továbbítást. Tekintettel arra, hogy az AVON nem ellenőrzi ezen Harmadik Személy Tartalmat, így Ön elfogadja hogy sem az AVON, sem Leányvállalatai, sem munkavállalói illetve képviselőik nem felelősek semmilyen tekintetben ezen Harmadik Személy Tartalomért, így különösen ezen tartalmak megfelelőségéért, egységességéért, minőségéért, jogszerűségéért, használatóságáért, biztonságáért, vagy az ezekhez kapcsolódó szellemi alkotások védelméért. Az AVON nem köteles ellenőrizni a Harmadik Személy Tartalmat és az AVON bármikor egyoldalúan – egészben vagy részben - eltávolíthatja, korlátozhatja illetve megtilthatja ezen Harmadik Személy Tartalomhoz történő hozzáférést.  Az Ön hozzáférése az Avon Tanácsadói Oldal oldalon a Harmadik Személy Tartalomhoz nem jelenti azt, hogy az AVON ezen Harmadik Személy Tartalmat ajánlja vagy hogy az AVON ezen Harmadik Személy Tartalom szolgáltatóval bármilyen együttműködésben lenne. Ön tudomásul veszi, hogy előfordulhat, hogy a Harmadik Személy Tartalomnak a használata külön felhasználási feltételekhez kötött, melyet Önnek el kell fogadnia a használathoz. A jelen Felhasználási Feltételek nem hoznak létre semmilyen jogviszonyt Ön és a Harmadik Személy Tartalom szolgáltatói között és a Felhasználási Feltételek semmilyen szavatosságot vagy garanciát nem keletkeztetnek az AVON, a Leányvállalatok, azok munkavállalói, képviselői részére a Harmadik Személy Tartalommal kapcsolatban.

 1. Hivatkozások más oldalakra illetve más oldalakról

Az Avon Tanácsadói Oldal tartalmazhat más oldalakra vonatkozó hivatkozásokat/linkeket illetve harmadik oldalakról származó tartalmakat. Amennyiben ezzel ellentétes, kifejezett állítást nem tesz az AVON az Avon Tanácsadói Oldal oldalon, úgy az AVON semmilyen módon nincs kapcsolatban azon harmadik oldalak üzemeltetőivel, akiknek az oldalára mutató esetleges hivatkozást tartalmaz, vagy akiknek az oldaláról származó esetleges tartalmakat mutat az Avon Tanácsadói Oldal oldal. Ebből kifolyólag az AVON semmilyen felelősséget nem vállal az ilyen harmadik weboldalakon megjelenő információk pontosságával, tartalmával vagy hozzáférhetőségével kapcsolatban. Az AVON nem tud felelősséget és/vagy szavatosságot vállalni azért, hogy Ön elégedett lesz azokkal a termékekkel és/vagy szolgáltatásokkal, amelyeket olyan harmadik fél oldalán ér el, amely az Avon Tanácsadói Oldal-hoz kapcsolódik, illetve onnan érhető el, mivel ezen harmadik felek oldalait független kereskedők működtetik, illetve az ő tulajdonukban van. Az AVON nem támogat egyetlen, ilyen harmadik oldalon elérhető terméket és/vagy szolgáltatást sem, és nem is szavatolja az ilyen harmadik fél által üzemeltett oldalakon megtalálható információk pontosságát és megbízhatóságát (beleértve, de nem kizárólagosan a hitelkártyára vonatkozó, ill. más személyes adatokat), amelyek megadását harmadik fél kéri Öntől akár az általa üzemeltett oldalon keresztül akár bármely egyéb módon.

Ön a jelen Felhasználási Szerződés elfogadásával tudomásul veszi, hogy bármely harmadik fél által üzemeltetett oldalon keresztül elérhető tartalom, információ, adat, reklám, termék, szolgáltatás vagy bármely egyéb anyag Ön általi használata egyedül az Ön felelőssége és ezen harmadik oldalak használata során Ön elfogadja ezen oldalak felhasználási feltételeit.

Az AVON minden jogot fenntart az ilyen más oldalakra vonatkozó hivatkozások/linkek illetve harmadik oldalakról származó tartalmak, egyoldalú, saját döntésen alapuló, előzetes értesítés nélküli, technikai vagy bármilyen egyéb módon történő blokkolására.

 1. Szavatosság kizárása

Ön a jelen Felhasználási Szerződés elfogadásával tudomásul veszi, hogy az Avon Tanácsadói Oldal hibátlan, akadálymentes működéséért, használatáért (így különösen, hogy az oldal megszakítás nélkül folyamatosan elérhető, működőképes vagy, hogy az esetlegesen jelzett/észlelt hibák kijavításra kerülnek, továbbá hogy az oldal vírus vagy egyéb káros komponensektől mentes, illetve hogy az oldal bármely hardware-rel vagy software-rel kompatibilis) az AVON semmilyen jótállást/szavatosságot nem vállal. Az AVON úgyszintén nem vállal semmilyen jótállást/szavatosságot az Avon Tanácsadói Oldal oldalon megtalálható információk, anyagok megfelelőségért, időszerűségéért, teljességéért, illetve megbízhatóságáért. Az ilyen anyagok, információk Ön általi bármely célból történő felhasználása kizárólag az Ön felelőssége.

Előfordulhat, hogy harmadik személyek jogosulatlanul hozzáférnek, és különféle módosításokat hajtanak végre az Avon Tanácsadói Oldal oldallal kapcsolatban. Amennyiben ilyen jogosulatlan hozzáférés és/vagy módosítás jut az Ön tudomására, kérjük Önt, hogy azt jelentse be a részünkre az esemény minél részletesebb leírásával és az URL elérhetőség feltüntetésével a következő címen: ugyfel.szolgalat@avon.com.

 1. Kártérítési felelősség korlátozása/kizárása

Tekintettel arra, hogy az Avon Tanácsadói Oldal használata ellenérték megfizetése nélküli lehetőség az Ön illetve bármely látogató részére, így az AVON mindennemű felelősségét kizárja az Avon Tanácsadói Oldal használata során az Önt illetve bármely látogatót ért esetleges károk megtérítése tekintetében, amelyet Ön a jelen Felhasználási Szerződés elfogadásával tudomásul vesz és nyugtáz.

Az AVON úgyszintén nem vállal semmilyen felelősséget az Ön anyagaihoz, saját tartalomhoz történő engedély nélküli hozzáférésből eredő esetleges károkért és nem szavatolja, hogy az Ön által küldött levelek a címzett részére megérkeznek illetve, hogy az Önnek küldött leveleket Ön megkapja. Az AVON semmilyen felelősséget nem vállal harmadik személyek (ideértve az AVON Tanácsadókat is) által elkövetett bármely jogsértésekért (így például harmadik személyeket megillető szellemi tulajdon megsértése, harmadik személyek magántitokhoz, üzleti titokhoz fűződő jogainak megsértése, harmadik személyek jó hírnevének megsértése illetve személyes adatokhoz fűződő jogainak megsértése).

 1. Kártérítés

A Felhasználási Szerződés elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy teljes körű felelőséggel tartozik az AVON, az AVON Leányvállalatai, illetve ezek képviselői iránt bármely, az alábbiakban felsorolt cselekedetével okozott károk megtérítése iránt: a.) az Avon Tanácsadói Oldal használatával kapcsolatos bármely tevékenysége; b.) a jelen Felhasználási Szerződés, vagy bármely egyéb AVON irányelv, útmutatás rendelkezéseinek a megsértése; c.) az Avon Tanácsadói Oldal-on Ön által elérhetővé tett bármely anyaggal elkövetett jogsértés (ideértve különösen harmadik személyeket illetve az AVON-t megillető szellemi tulajdon megsértése, harmadik személyek magántitokhoz, üzleti titokhoz fűződő jogainak megsértése, harmadik személyek jó hírnevének megsértése illetve személyes adatokhoz fűződő jogainak megsértése); d.) az Avon Tanácsadói Oldal látogatóival szemben elkövetett bármely jogsértés.

 1. Megszüntetés, korlátozás

A jelen Felhasználási Szerződés annak megszüntetéséig hatályos. A Felhasználási Szerződés elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy az AVON jogosult bármikor, egyoldalúan, indokolás nélkül felfüggeszteni, korlátozni, vagy akár teljes mértékben megtiltani az Ön hozzáférési jogosultságát az Avon Tanácsadói Oldal oldalhoz, idértve különösen azt az esetet, ha annak gyanúja merül fel, hogy Ön megszegte a Felhasználási Szerződés bármely rendelkezését (így különösen, de arra nem korlátozva a 4. bekezdésben foglalt magatartási szabályokat). Az ilyen azonnali hatályú felfüggesztés, korlátozás illetve megtiltás esetén az Ön mindenfajta hozzáférési jogosultsága az Avon Tanácsadói Oldal oldalhoz azonnal megszűnik. A Felhasználási Szerződés elfogadásával Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az előzőekben említett felfüggesztés, korlátozás, vagy megtiltás akár külön előzetes értesítés nélkül is megtörténhet és az AVON jogosult azonnali hatállyal inaktiválni vagy törölni az Ön felhasználónevét és/vagy jelszavát, továbbá törölni bármely információt vagy fájlt illetve korlátozni az azokhoz való hozzáférést, amelyek az Ön Avon Tanácsadói Oldal oldal használatával kapcsolatosan keletkeztek. A Felhasználási Szerződés elfogadásával Ön tudomásul veszi és elfogadja továbbá, hogy az AVON az előzőekben említett felfüggesztés, korlátozás, vagy megtiltás esetén semmilyen felelősséggel nem tartozik Ön vagy harmadik személyek felé és nem kötelezhető az Ön Avon Tanácsadói Oldal oldal használatával kapcsolatosan esetlegesen keletkezett információkhoz vagy fájlokhoz történő hozzáférés biztosítására. Az AVON minden jogot fenntart annak érdekében, hogy megtegye az általa szükségesnek vélt lépéseket annak érdekében, hogy az Ön tevékenysége megfeleljen a jelen Felhasználási Szerződés rendelkezéseinek (ideértve, de arra nem korlátozva az Avon Tanácsadói Oldal használatából akár Önnel akár harmadik személyekkel szemben indított jogi/közigazgatási eljárásokat is). A Felhasználási Szerződés 1., 5-8., és 11-22. rendelkezéseiben foglaltak hatályát a jelen Felhasználási Szerződés megszüntetése nem érinti, azok továbbra is hatályos rendelkezéseket tartalmaznak.

 1. Szellemi tulajdon védelme

Amennyiben ön úgy gondolja, hogy az Avon Tanácsadói Oldal oldalon található bármely anyag sérti az ön szellemi tulajdonát (szellemi termékét/alkotását), úgy írásbeli bejelentést tehet az AVON részére, mely bejelentésben az alábbi információkat szükséges feltüntetni:

Tekintettel arra, hogy sokszor nem egyszerű annak eldöntése, hogy egy konkrét anyag bármilyen szellemi jogsértést valósít meg, így az AVON-nak jogában áll további információk kérése öntől vagy harmadik féltől mielőtt az anyag eltávolításával kapcsolatos végső döntését meghozza. Ön tudomásul veszi, hogy az AVON megadhatja a feltételezett jogsértő részére az ön elérhetőségét annak érdekében, hogy ő közvetlenül válaszolhasson az ön állításaira. Az AVON minden jogot fenntart az olyan anyagok Avon Tanácsadói Oldal oldalról történő eltávolítására, amely harmadik személy szellemi alkotását sérti a magyar jogszabályok értelmében. A bejelentést a következő címre teheti meg: ugyfel.szolgalat@avon.com.

Amennyiben Ön az Avon Tanácsadói Oldal használatával vagy egyébként az AVON szellemi tulajdonát megsérti, úgy tudomásul veszi, hogy az AVON a vonatkozó jogszabályok keretében felléphet Önnel szemben a jogsértés megszüntetése és a jogsértésből fakadóan az AVON-t ért mindenfajta kár megtérítése iránt.

 1. Irányadó jog

A jelen Felhasználási Szerződés rendelkezései és abból származó esetleges jogviták elbírálása tekintetében a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók. A jelen Felhasználási Szerződés elfogadásával Ön aláveti magát a Gödöllői Járásbíróság kizárólagos illetékességének a jelen Felhasználási Szerződésből vagy az Avon Tanácsadói Oldal hozzáféréséből és/vagy használatából származó esetleges jogviták elbírálására.

A jelen Felhasználási Szerződés az AVON szellemi terméke© és mint ilyen a vonatkozó jogszabályok védelme alatt áll. Az AVON minden ezzel kapcsolatos jogát fenntartja.

 1. Egyéb rendelkezések

Amennyiben a jelen Felhasználási Szerződés bármely rendelkezése jogellenesnek, érvénytelennek vagy hatálytalannak minősülne, az ilyen rendelkezés nem érinti a Felhasználási Szerződés egyéb rendelkezéseinek jogszerűségét, érvényességét illetve hatályosságát és az ilyen rendelkezéseket a Felhasználási Szerződés egyéb rendelkezéseitől külön kell kezelni és értelmezni. A jelen Felhasználási Szerződés semmilyen körülmények között nem hoz létre Ön és az AVON között munkaviszonyt, önálló kereskedelmi ügynöki vagy egyéb ügynöki jogviszonyt és ún. franchise megállapodásnak sem minősül. A Felhasználási Szerződésből származó jogok illetve kötelezettségek az AVON előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személyre nem engedményezhetők. A Felhasználási Szerződésből származó bármely konkrét jogról/jogosultságról való lemondás nem értelmezhető kiterjesztő módon, így  az semmilyen körülmények között nem jelenti a Felhasználási Szerződésből egyébként származó egyéb jogokról/jogosultságokról történő lemondást. A Felhasználási Szerződés címei, alcímei pusztán a könnyebb eligazodás célját szolgálják, és nem az adott bekezdés értelmezését elősegítő megnevezések. A jelen Felhasználási Szerződés illetve minden egyéb, a jelen Felhasználási Szerződésben hivatkozott egyéb vonatkozó megállapodás képezi az Ön és az AVON között az Avon Tanácsadói Oldal használatával kapcsolatban létrejött teljes megállapodást, és a jelen Felhasználási Szerződés hatályon kívül helyezi az ebben a tárgyban Ön és az AVON között esetleg létrejött minden korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást. A jelen Felhasználási Szerződéssel kapcsolatos bármely tájékoztatást az AVON, saját döntése szerint, akár az Avon Tanácsadói Oldal oldalon elhelyezett felhívással, akár e-mail vagy rendes levél útján, joghatályosan közölheti Önnel, melyet Ön a jelen Felhasználási Szerződés elfogadásával tudomásul vesz. Úgyszintén tudomásul veszi, hogy a jelen Felhasználási Szerződés kinyomtatott formában, illetve az előző mondatban részletezett, akár elektronikus úton közölt tájékoztatás/közlés joghatályos szerződésnek, illetve közlésnek minősül és ezen dokumentumok egy esetleges bírósági vagy hatósági eljárásban az egyéb, írásban létrejött dokumentumokkal/közlésekkel azonos bizonyító erővel bírnak.

A jelen Felhasználási Szerződés az AVON szellemi terméke© és mint ilyen a vonatkozó jogszabályok védelme alatt áll. Az AVON minden ezzel kapcsolatos jogát fenntartja.